2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - കാര്‍ഷിക പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

1. എസ്0005/21 ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ പാലളക്കുന്ന ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്‍സിഡി

2. എസ്0008/21 നെൽകൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ് സബ്‌സിഡി

3. എസ്0010/21 ഇടവിള കൃഷി വികസന പദ്ധതി

4. എസ്0011/21 വാഴ കൃഷി വികസന പദ്ധതി

5. എസ്0012/21 വനിതകൾക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി അടുക്കളത്തോട്ടം

6. എസ്0013/21 കിണർ റീചാർജിങ്

7. എസ്0260  സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി - ഒരു കോടി ഫലവൃക്ഷത്തൈ വിതരണം

കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-21 നാളികേര വികസന പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

ഔദ്യോഗിക ആവശ്യാര്‍ത്ഥം വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് - ക്വട്ടേഷന്‍

vehicle12vehicle24vehicle32

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

e0b495e0b58de0b4b5e0b49fe0b58de0b49fe0b587e0b4b7e0b4a8e0b58de2808d

കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

പട്ടിക കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുനര്‍ലേലപരസ്യം - ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് മുറി

auction-room

പുനര്‍ലേല പരസ്യം

auction

വസ്തുവഹ - പുനര്‍ലേലം

material

മുറി ലേലം

room-auction