ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

printing-quotation-19-20

ലേലം പരസ്യം

lelam

കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ കെട്ടിടമുറികളുടെ ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍

കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ കെട്ടിടമുറികളുടെ ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

Panchayat Beneficiary List 2019-20

panchayat beneficiary list-2019-20

Audit Report 2017-18

audit17-18

Audit Report 2015-16

audit-15-16

ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുുന്നു -LSGD സെക്ഷന്‍

quotationlsgd

കാര്‍ട്ടണ്‍ ബോക്സുകള്‍ക്ക് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

quotation-notice1

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

block-project-pd-2018-19