വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുവാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/1-NdO4NA949_CZuAqbLtHswACqWiASXW9

പുനര്‍ ലേല പരസ്യം

lelam1

കയ്പമംഗലം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്  കെട്ടിട മുറികളുടെ ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍

2019-20 ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്2019-20-quotation-notice

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

printing-quotation-19-20

ലേലം പരസ്യം

lelam

കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ കെട്ടിടമുറികളുടെ ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍

കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ കെട്ടിടമുറികളുടെ ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

Panchayat Beneficiary List 2019-20

panchayat beneficiary list-2019-20

Audit Report 2017-18

audit17-18

Audit Report 2015-16

audit-15-16

ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുുന്നു -LSGD സെക്ഷന്‍

quotationlsgd