ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015

members-details

Final Voters List 2015

Final Voters List

വിവരാവകാശം 2005 കടമ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1. കടമ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥാനം,വേതനം

2. ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങള്‍

3. സേവനാവകാശം

4. dpc-2013-14

5. dpc-2012-13

6. budget_kadampanad-gp_13-14

7. budget-kadampanad-gp-2014-15

8. ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ്

Page-1 page-2 page-3 page-4 page-5 page-6 page-7 page-8 page-9

9.       കടമ്പനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതിപത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള

കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ ലൈസന്‍സികളുടെ      പട്ടിക

10.    ജനകീയാസൂത്രണം പദ്ധതി ഫണ്ടിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍

2014-15 പദ്ധതി ഫണ്ടിന്‍റെ വിവരം

11.            2013 - 14 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ward-1

ward-2

ward-3

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward-12

ward-13

ward-14

ward-15

ward-16

ward-17

ലേല പരസ്യം 18/12/2013 (ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീന്‍)

എ4-9/2013
ലേലപരസ്യം
കടമ്പനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിലേക്ക് 2007 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ വാങ്ങിയതും നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതവുമായ താഴെപറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീന്‍ 18/12/2013 ബുധനാഴ്ച 3.00 പി എം ന് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ നിരതദ്രവ്യമായ 1000 രൂപ കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുകയ്ക്ക് വിളികേള്‍ക്കുന്ന ആളിന്‍റെ പേരില്‍ ലേലം താല്‍കാലികമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.ലേല അവകാശങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി സഥിരപ്പെടുത്തിയാല്‍ ഉടന്‍ ലേലതുക മൊത്തമായി കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതാണ്.പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആയതിന്‍റെ അറിയിപ്പ് ലഭി്ച്ച് 10 ദീവസത്തിനുള്ളില്‍ 100 രൂപ വീലയ്ക്കുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ പഞ്ചായത്തുമായി എഗ്രിമെന്‍റ് വെച്ച് പ്രസ്തുത ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീന്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.ലേല ദിവസം സര്‍ക്കാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ലേലം നടക്കുന്നതാണ്.ലേല വ്യവസ്ഥകള്‍ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം അപ്രകാരമുള്ളവരുടെ ലേലാവകാശം റദ്ദുചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിന് പൂര്‍ണ്ണ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഇനം എണ്ണം
1R 2013 DIGITAL PRINTER 1
NPG 2B TONER(FOC) 1

ഒപ്പ്
29/3/2013 സെക്രട്ടറി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2010

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബര്‍ 23നും 25നും നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ , കാസര്‍ഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 23-ന് ശനിയാഴ്ചയും ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍ , പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 25-ന് തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഒക്ടോബര്‍ 27-നായിരിക്കും. കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബര്‍ ഒന്നിന് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേല്‍ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെപ്തംബര്‍ 27-ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും. അന്നുമുതല്‍ തന്നെ നാമനിര്‍ദ്ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷണര്‍ അറിയിക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ നാലുവരെ പത്രിക സ്വീകരിക്കുക, ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിന് സൂക്ഷ്മപരിശോധന, പത്രിക പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഒക്ടോബര്‍ ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഘട്ടവും ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം മുതല്‍ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.

« Newer Entries