ജനപ്രതിനിധികള്‍

ക്രമനമ്പര്‍

വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര്

ജനപ്രതിനിധികളുടെ പേര്

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

1

ഗണേശവിലാസം

എ.ആര്‍.അജീഷ് കുമാര്‍

9400981036

2

നെല്ലിമുകള്‍

സതിയമ്മ

9744422744

3

മലങ്കാവ്

രാജമ്മ

9526212117

4

മഹര്‍ഷിമംഗലം

മോനി കുഞ്ഞുമോന്‍

9745929260

5

മാഞ്ഞാലി

കെ.ജി.ശിവദാസന്‍

9048288580

6

കന്നിമല

ഉഷാ വിജയന്‍

9961396972

7

മുടിപ്പുര

കെ. അനില്‍കുമാര്‍

9446811661

8

ദേശകല്ലുംമൂട്

സി. കൃഷ്ണകുമാര്‍

9447801738

9

വേലുത്തമ്പിദളവ

മനോജ് .ആര്‍

9745221928

10

മണ്ണടി

രാജലക്ഷമി. ആര്‍

9539722922

11

മണ്ണടിത്താഴം

ലീനാ .പി

9495364872

12

പാണ്ടിമലപ്പുറം

അനൂപ്. എസ്

9447704942

13

നിലയ്ക്കല്‍

പി. സരസ്വതിയമ്മ

9847141873

14

എള്ളുംവിള

ഉഷാകുമാരി

9744247397

15

കടമ്പനാട് ഠൌണ്‍

രാധാമോള്‍

9526397048

16

തുവയൂര്‍

ബിജിലി ജോസഫ്

9447408815

17

കല്ലുകുഴി

രഞ്ജിത്ത് .ബി

9447029637