അധിക ഗുണഭോക്താക്കള്‍

അധിക ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്2016 -17

ടെണ്ടര് /റീടെണ്ടര്

ജനപ്രതിനിധി

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2020

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പനോന്നേരി ഷിപ്ന പ്രമോദ് CPI വനിത
2 ആഡൂര്‍ ആരിഫ് എം പി INC ജനറല്‍
3 കോട്ടൂര്‍ മശൂദ് ചാത്തോത്ത് IUML ജനറല്‍
4 കാടാച്ചിറ റസാഖ് വി കെ INDIPENDENT ജനറല്‍
5 ഒരികര ഷീജ കെ വി INC വനിത
6 കടമ്പൂര്‍ പ്രേമവല്ലി പി വി INC ജനറല്‍
7 കടമ്പൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പ്രസാദ് കെ സി INC എസ്സ് സി
8 മണ്ടൂല്‍ പ്രസീത പ്രേമരാജന്‍ INC വനിത
9 എടക്കാട് വെസ്റ്റ് സെമീറ സി പി CPI(M) വനിത
10 എടക്കാട് ഈസ്റ്റ് ശ്യാമള വി CPI(M) ജനറല്‍
11 കണ്ണാടിച്ചാല്‍ രമ്യ ടി വി INC വനിത
12 ആഡൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ശ്രീജ ഡി കെ CPI(M) വനിത
13 പനോന്നേരി വെസ്റ്റ് വിമലാദേവി എ CPI(M) വനിത

Tender Notice New

Tender 2015/2016

കരട് വോട്ടെഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

കരട് വോട്ടെഴ്സ്  ലിസ്റ്റ്