അധിക ഗുണഭോക്താക്കള്‍

അധിക ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്2016 -17

ടെണ്ടര് /റീടെണ്ടര്

ജനപ്രതിനിധി

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പനോന്നേരി സുമജ കെ കെ CPI വനിത
2 ആഡൂര്‍ സുജന സി CPI(M) വനിത
3 കോട്ടൂര്‍ റിസ് വത്ത് ടി IUML വനിത
4 കാടാച്ചിറ നിഷ വി പി CPI(M) വനിത
5 ഒരികര റസാഖ് വി കെ INDEPENDENT ജനറല്‍
6 കടമ്പൂര്‍ പ്രേമവല്ലി പി വി INC വനിത
7 കടമ്പൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സോന കെ വി INC വനിത
8 മണ്ടൂല്‍ ദിനേശന്‍ എ INDEPENDENT ജനറല്‍
9 എടക്കാട് വെസ്റ്റ് കൃഷ്ണന്‍ വി CPI(M) എസ്‌ സി
10 എടക്കാട് ഈസ്റ്റ് ശ്യാമള വി CPI(M) വനിത
11 കണ്ണാടിച്ചാല്‍ ജയകുമാര്‍ ടി വി INC ജനറല്‍
12 ആഡൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ഗിരീശന്‍ കെ CPI(M) ജനറല്‍
13 പനോന്നേരി വെസ്റ്റ് വിമലാദേവി എ CPI(M) ജനറല്‍

Tender Notice New

Tender 2015/2016

കരട് വോട്ടെഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

കരട് വോട്ടെഴ്സ്  ലിസ്റ്റ്