അന്തിമ വോട്ടര്‍‌പട്ടിക 2020

ward-1

ward-2-1

ward-2-2

ward-3-1

ward-3-2

ward-4-1

ward-4-2

ward-5-1

ward-5-2

ward-6-1

ward-6-2

ward-7-1

ward-7-2

ward-8-1

ward-8-2

ward-9-1

ward-9-2

ward-10-1

ward-10-2

ward-11

ward-12-1

ward-12-2

ward-13-1

ward-13-2

ward-14-1

ward-14-2

ward-15-1

ward-15-2

ward-16-1

ward-16-2

വികസന സെമിനാർ 2018-19

img-20180328-wa0037

വാര്‍ഡ് 13 - ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗ്രാമസഭ

img-20171108-wa0048

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

എഴപുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയ്ക്ക് ഡി.പി.സി യുടെ അംഗീകാരം

പുതിയ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍ 2015-2020

പുതിയ ഭരണസമിതി 12.11.2015  വാഴ്യാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക്  സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

വാര്‍ഡ്  1 - ശ്രീമതി.ജൂലിയറ്റ് (ജൂലി തോമസ്) - 9447014821

വാര്‍ഡ്  2 - ശ്രീമതി.ശ്യാമളകുമാരി.എസ്.റ്റി -  9747650605

വാര്‍ഡ്  3 - ശ്രീ.വി.എം.ജയപ്രകാശ് -        8089590953

വാര്‍ഡ്  4- ശ്രീമതി.രേണുക അജയന്‍ 9946233403

വാര്‍ഡ്  5 - ശ്രീമതി.സിന്ധു                 8893782646

വാര്‍ഡ്  6 - ശ്രീമതി.മായാ രവി             9995285907

വാര്‍ഡ്  7 - ശ്രീമതി.ഗീത ദിനേശന്‍          9356746598

വാര്‍ഡ്  8 - ശ്രീ.ദിനേശന്‍           9562590588

വാര്‍ഡ്  9 - ശ്രീമതി. ബിനുമോള്‍.എ.പി. 9526252996

വാര്‍ഡ്  10 - ശ്രീ.ഷാബുമോന്‍ (ഷാബുരാജ്)  9447905303

വാര്‍ഡ്  11 - ശ്രീ.എന്‍.കെ.രാജീവന്‍         9809179633

വാര്‍ഡ്  12 - ശ്രീ.ഷാജി കുരീത്തറ         9447092633

വാര്‍ഡ്  13 - ശ്രീമതി.ബിന്ദു ഷാജി         9946674653

വാര്‍ഡ്  14 - ശ്രീ.ജോണ്‍ (എം.കെ.ജോണപ്പന്‍)         - 9447072637

വാര്‍ഡ്  15 - ശ്രീ.ജോജന്‍ റാഫേല്‍ -   9895925692

വാര്‍ഡ്  16 -   ശ്രീമതി.സീതമ്മ (സീത ടീച്ചര്‍) –       9744230002

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.