കോവിഡിനെ നേരിടാം കരുതലോടെ

കോവിഡിനെ നേരിടാം കരുതലോടെ

കോവിഡിനെ നേരിടാം കരുതലോടെ

കോവിഡിനെ നേരിടാം കരുതലോടെ

2018-2019 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 ഗുണഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഡി&ഒ ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍

ഡി&ഒ ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ (അറ്റാച്ച്മെന്‍റ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് കാണുക)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 എരുത്തേമ്പതി മധു.പി BJP ജനറല്‍
2 അയ്യമ്മാര്‍കാലായ് കെ.കവിത INC എസ്‌ സി
3 വില്ലൂന്നി സരസ്വതി.എസ് INC വനിത
4 മാങ്കാപ്പള്ളം കെ.ബാബു CPI(M) ജനറല്‍
5 നടുപ്പുണി ആര്‍.ജയലക്ഷ്മി BJP വനിത
6 കരുമാണ്ടകൌണ്ടനൂര്‍ പി.രാജന്‍ INC ജനറല്‍
7 മൂങ്കില്‍മട എം.സരസ്വതി AIADMK വനിത
8 കുമാരനൂര്‍ ആര്‍.കാര്‍ത്തികേയനി CPI(M) വനിത
9 സഞ്ചയ്നഗര്‍ ആര്‍.ശിവകാമി INC എസ്‌ സി വനിത
10 വണ്ണാമട പി.കൃഷ്ണരാജ് INC ജനറല്‍
11 മലയാണ്ടികൌണ്ടനൂര്‍ എസ്.രാമകൃഷ്ണന്‍ INC ജനറല്‍
12 കുളപ്പുര കലൈവാണി.എ BJP വനിത
13 ആര്‍.വി.പി.പുതൂര്‍ ആര്‍.സി.സമ്പത്ത് കുമാര്‍ INC ജനറല്‍
14 പിടാരിമേട് ജെയിന്‍ റോസാലി.എ INDEPENDENT വനിത