ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1 മറിയ ഗൊറോത്തി
സെക്രട്ടറി 9496049721
2 എല്‍ എക്സ് വര്‍ഗീസ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ സെക്രട്ടറി 9447190882
3 സി ആര്‍ അനില്‍ കുമാര്‍ ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് 9207160378
4 ഐത്തപ്പ നായിക്
അക്കൌണ്ടന്റ് 9495723704
5 നാരായണ നായിക് സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9496424401
6 ദീപു കെ ജെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9495152043
7 ജിതേഷ് വി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് 9495273661
8 രാഗിഷ വി ആര്‍
ക്ലാര്‍ക്ക് 9656039279
9 vacant
10 മഞ്ചേശ് കുമാര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 9895942501
11 ജിന്‍സി ജേക്കബ്‌ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9995723422
12 ഇന്ദിരക്കുട്ടി കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ 9495295152
13 ജമാലു ബി പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍ 9497142562