തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 സായ ജയശ്രീ എ കുലാല്‍ INC വനിത
2 ചവര്‍ക്കാട് ഐതപ്പ കുലാല്‍ INC ജനറല്‍
3 ബാലെമൂലെ മമത യു റായി BJP വനിത
4 കാടുകുക്കെ മല്ലിക ജയറാം റായി BJP വനിത
5 ശിവഗിരി പുട്ടപ്പ കെ BJP എസ്‌ സി
6 സ്വര്‍ഗ്ഗ ചന്ദ്രാവതി എം CPI വനിത
7 വാണിനഗര്‍ ശശികല വൈ BJP വനിത
8 കജംപാടി രൂപവാണി BJP വനിത
9 പെരള ഈസ്റ്റ്‌ ആയിഷ എ എ IUML ജനറല്‍
10 പെരള വെസ്റ്റ് അബൂബക്കര്‍ സിദ്ദിക് കണ്ടിഗെ IUML ജനറല്‍
11 ബെദ്രമ്പള്ള പ്രേമ എം CPI(M) വനിത
12 ബന്പുതട്ക ശാരദ വൈ INC വനിത
13 ഗുണാജെ സിദ്ദിക്ക് വോളമുഗര്‍ IUML ജനറല്‍
14 ശേണി പുഷ്പ വി INC വനിത
15 എന്മകജെ ബി ഉദയ BJP ജനറല്‍
16 ബജകുടല് ഹനീഫ് നടുബൈല്‍ CPI(M) ജനറല്‍
17 അട്കസ്ഥല സതീഷ്‌ കുലാല്‍ BJP ജനറല്‍