ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ഹാജര്‍ നില 15/09/2020

ക്രമ നമ്പര്‍
പേര്
ഔദ്യോഗിക പദവി
ഹാജര്‍
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
1 മരിയ ഗൊറോത്തി സെക്രട്ടറി Yes 9496049721
2 എല്‍ എക്സ് വര്‍ഗീസ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ സെക്രട്ടറി Yes 9447190882
3 സി ആര്‍ അനില്‍ കുമാര്‍ ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് Yes 9207160378
4 ഐത്തപ്പ നായിക്ക്
അക്കൌണ്ടന്റ്

Yes

9495723704
5 ജിതേഷ് വി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് Yes 9496559595
6 നാരായണ നായിക് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് Yes 9496424401
7 ദീപു കെ ജെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് Yes 9495152043
8 രാഗിഷ വി ആര്‍
ക്ലര്‍ക്ക്

Yes

9656039279
9 മഞ്ചേശ് കുമാര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് Yes 9895942501
10 ക്ലര്‍ക്ക്
11 ജിന്‍സി ജേക്കബ്‌ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് Yes 9995723422
12 ഇന്ദിരക്കുട്ടി കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

Yes

9495295152
13 ജമാലു ബി പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍

Yes

9497142562
14 മുഹമ്മദ്‌ സഫ്വാന്‍ എസ് ടെക്ക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌

Yes

8129664465
15

MGNREGA സെക്ഷന്‍

പേര്
ഔദ്യോഗിക പദവി
ഹാജര്‍
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
മുഹമ്മദ്‌ നവാസ് എം അക്രഡിറ്റട് എഞ്ചിനീയര്‍

Yes

9605805116
സന്ദീപ് കെ പി ഓവറ്സീര്‍

Yes

8762387805
സഹദ് സിയാന്‍ ബി അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപറേറ്റര്‍

Yes

8921229630
കിരണ്‍ കുമാര്‍ പി അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപറേറ്റര്‍

Yes

9048957763