ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങള്‍(2017-22)

ആസൂത്രണസമിതി

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്‌

D&O License Notification(2017-18)

do-licence-2017-18

SWATCH BHARATH PHOTOS

Photos

ഡെവൊല്യൂഷന്‍ ഇന്‍ഡക്സ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

2014-15

2013-14

2012-13

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട്‌

2014-15

2013-14

2012-13

Election 2015

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്-2015 (അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം) Read the rest of this entry »

Latest Updates

Budget

IAY SC LIST

ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍ അറിയിപ്പ്‌

തിങ്കളാഴ്ച (06-10-2014) സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ അന്നെ ദിവസത്തെ ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍ നടപടികള്‍ 14-10-2014  ചൊവാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം സെക്രെട്ടറി അറിയിച്ചു.

ഡി&ഓ ലൈസന്‍സ്‌  വിജ്ഞാപനം

പൊതു വിവരങ്ങള്‍
ക്ര. വിവരങ്ങള്‍ കാണുക
1

ഗവേര്‍ണന്‍സ്

View

2 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍ View
3 D & O ലൈസെന്‍സ് View
4 സിസ്റ്റം വിവരങ്ങള്‍ View
5 ബജറ്റ്‌ 2014-15 View
6 പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ View
7 ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ View
8 സഹായ പദ്ധതികള്‍ (SC/ST) View
9 ക്വാറികള്‍ View
10 അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ(2013-14) View

ടെണ്ടര്‍ / റീടെണ്ടര്‍ അറിയിപ്പ്‌

എലവഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ടെണ്ടര്‍ / റീടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ കാണുകയോ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കില്‍ക്ലിക്കു ചെയുകയോ ചെയുക

Window No. G15380/2014