എലവഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ടെണ്ടര്‍ / റീടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിന്‍ഡോ നമ്പര്‍ കാണുകയോ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കില്‍ക്ലിക്കു ചെയുകയോ ചെയുക

Window No. G15380/2014