എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദേശ മലയാളികളുടെ വിവരശേഖരണ ഫോറം മാതൃക.

formform1

കോവിഡ്-19 സാമൂഹിക അടുക്കളയില്‍ നിന്നും സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത അഗതി ആശ്രയ കിടപ്പു രോഗികളുടെ വിവരം.

LIST

COVID-19 (2020) List- Free food for Guest Labourers in Elavally Grama panchayat


page-1

page-2

page-3

additional-list

കുളവെട്ടി-ഉദ്ഘാടനം 28/02/2020

എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കുളവെട്ടി മരതൈകള്‍ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കല്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കുളവെട്ടി മരതൈകള്‍ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കല്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020 ലെ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്, എളവള്ളി & ബ്രഹ്മകുളം വില്ലേജ് , മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ചാവക്കാട് താലൂക്ക് , തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

Annual Plan 2019-2020 Beneficiary List (വാര്‍ഷിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-2020)


ഇടവിള


തെങ്ങ്

നെല്ല്

പച്ചക്കറി

അന്ധരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

ആട് വിതരണം ജനറല്‍

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

എസ് സി ഹൈസ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മേശ കസേര

കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്‍ പാല്‍ അളക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സി‍‍ഡി

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

നീന്തല്‍ പരിശീലനം

വിവാഹ ധനസഹായം

കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

പത്താംതരം തുല്ല്യത

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറല്‍

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലനം

ഫുട്ട്ബോള്‍ പരിശീലനം

Annual Plan 2018-2019 Beneficiary List (വാര്‍ഷിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-2019)

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

എസ്.സി. ഹൈസ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശ,കസേര

എസ്.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

പട്ടികജാതി പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്‍ പാല്‍ സബ്സിഡി

കാര്‍ഷിക ഉപകരണ വിതരണം

തെങ്ങ് കൃഷി

നെല്‍കൃഷി

പട്ടികജാതി വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

പത്താം തരം തുല്ല്യത

പ്ലസ് ടു തുല്ല്യത

ബയോബിന്‍ വിതരണം

വാദ്യോപകരണ വിതരണം

വികലാംഗര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍

വാഴകൃഷി വികസനം

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 16-17

benfishery-list-2016-17

ജനപ്രതിനിധികള്‍ - 2015

പ്രസിഡണ്ട് : യു.കെ.ലതിക

വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് : ടി.ഡി സുനില്‍

വാര്‍ഡ് വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര് മെമ്പറുടെ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി ഫോണ്‍നം
1 ബ്രഹ്മകുളം മെമ്പര്‍ 9446493082
2 ചിറ്റാട്ടുകര മെമ്പര്‍ 9995917400
3 കിഴക്കേത്തല പ്രസിഡണ്ട് 9496046086
4 കടവല്ലൂര്‍ മെമ്പര്‍ 9605302937
5 പറയ്ക്കാട് മെമ്പര്‍ 8113005722
6 ചേലൂര്‍ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് 9747225051
7 വാക മെമ്പര്‍ 9744817247
8 മണിച്ചാല്‍ മെമ്പര്‍ 8606482801
9 എളവള്ളി മെമ്പര്‍ 9847612825
10 പണ്ടാറക്കാട് മെമ്പര്‍ 9961622102
11 താമരപ്പിള്ളി മെമ്പര്‍ 9846084844
12 കാട്ടേരി മെമ്പര്‍ 9846308713
13 പൂവ്വത്തൂര്‍ മെമ്പര്‍ 9072132366
14 കാക്കശ്ശേരി മെമ്പര്‍ 9495226359
15 പുളിഞ്ചേരി മെമ്പര്‍ 9947391577
16 ജനശക്തി മെമ്പര്‍ 9656737852

Read the rest of this entry »

മെമ്പര്‍മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ(01.12.15)

scan00351