എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കോവിഡ്-19 സൌജന്യ ഭക്ഷണ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

free-food-beneficiaries9

ഇലക്ഷന്‍ -2020 എലുപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എലപ്പുള്ളി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക  www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന് വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

എന്ന്,

സെക്രട്ടറി,

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്-2018-19

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

വികലാംഗര്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍- ബങ്ക്

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍- ജനറല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍-എസ്.സി

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കറവ പശു വിതരണം

മെറിട്ടോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

മില്‍ക് ഇന്‍സെന്റീവ്

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ്

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കറവപശു

വികലാംഗര്‍ക്ക് മുചക്ര വാഹനം

എലപ്പുളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2018-19 - വിവിധ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റുകള്‍

വൃദ്ധര്‍ക്കുള്ള കട്ടില്‍- ജനറല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്കുള്ള കട്ടില്‍- എസ്.സി

കറവ പശു- ജനറല്‍

കറവപശു -എസ്.സി

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ലൈഫ്മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം 30.04.2018 ന് നടന്നു. ആയത് ബഹു. ഭരണ പരിഷ്കാരകമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ.വി.എസ് അച്ച്യുതാനന്ദന്‍ അവര്‍കള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, ഹു.എം.എല്‍.എ ശ്രീ.കെ.വി വിജയദാസ് വസ്തുനികുതി പിരിവില്‍ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിന് പ്രവര്‍ത്തിച്ച ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രശംസാപത്രം നല്‍കി അനുമോദിച്ചു.


എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-24-04-2018- പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ

stage

anummodhikalanumodhikal1
koottayottam

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചീര്‍മ്പുക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി കിടന്ന സ്ഥലത്ത് പൂന്തോട്ടം നിര്‍മ്മിച്ചു.

ഹരിതകേരളത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മാലിന്യകൂമ്പാരം വൃത്തിയാക്കുന്നു.

അന്നും ഇന്നും

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം

എലപ്പുളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 17.02.2018-ാം തീയ്യതി പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ നടന്നു. ഉദ്ഘാടനം  ബഹു.പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ.എ.തങ്കമണി അവര്‍കള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.സെക്രട്ടറി ശ്രീ.എ മോഹനന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

1234

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിതരണം

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ    വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിതരണം ബഹു.ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ.വി.എസ് അച്ചുതാനന്ദന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (ജനറല്‍), വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (എസ്.സി), കുടിവെള്ള ടാങ്ക് (എസ്.സി), വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം എന്നിവയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.

img-20180209-wa0074

img-20180209-wa0079

img-20180209-wa0089