ലൈഫ് മിഷന്‍- അപ്പീലിന് ശേഷമുള്ള ലിസ്റ്റ് 11.09.2017 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍- കരട് ലിസ്റ്റില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനുശേഷം

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍- അപ്പീല്‍ ലഭിച്ചവരില്‍ അര്‍ഹര്‍

ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍- കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയശേഷമുള്ള ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതര്‍ അപ്പീല്‍ ലഭിച്ചവരില്‍ അര്‍ഹര്‍

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2016-17 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍
എസ്.സി ഭവനം

എസ്.സി മേല്‍പ്പുര റിപ്പയര്‍

എസ്.സി സ്ഥലം

ജനപ്രതിനിധികള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കൊല്ലമ്പള്ളം വിനോദ് വി CPI(M) ജനറല്‍
2 രാമശ്ശേരി ഭാഗ്യവതി എസ് CPI(M) വനിത
3 കോവില്‍പാളയം ഹബീബ എസ് CPI(M) വനിത
4 വേങ്ങോടി രേണുക വി CPI(M) വനിത
5 പാറ എ തങ്കമണി CPI(M) എസ്‌ സി
6 ചുട്ടിപ്പാറ ഇ.ടി അസ്സനാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
7 നോമ്പിക്കോട് പ്രമോദ് വി CPI(M) ജനറല്‍
8 എടുപ്പുകുളം ഗീത കെ CPI(M) വനിത
9 പോക്കാന്തോട് ബിജു സി CPI(M) ജനറല്‍
10 വെന്തപാളയം സരോജ കെ.ജി INC വനിത
11 നെയ്തല ശ്രീറാം പി CPI(M) ജനറല്‍
12 ചെട്ടികളം സുനില്‍കുമാര്‍ എസ് INC ജനറല്‍
13 കാരാങ്കോട് കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി സി.കെ CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
14 തേനാരി സുരേഷ് എം INC ജനറല്‍
15 തോട്ടുമ്പുള്ളി എം ഹരിദാസ് INC ജനറല്‍
16 മുതിരംപള്ളം സ്വര്‍ണ്ണലത എ CPI(M) വനിത
17 കാക്കത്തോട് രാജകുമാരി ആര്‍ CPI(M) വനിത
18 എലപ്പുള്ളി രവി കെ CPI(M) എസ്‌ സി
19 പേട്ട മിനി CPI(M) വനിത
20 എണ്ണപ്പാടം യശോദ പി.വി CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
21 തുവരക്കാട് നിമ്മതി കെ CPI(M) വനിത
22 പള്ളത്തേരി മോഹന്‍കുമാര്‍ സി CPI(M) ജനറല്‍

എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക കാണുന്നതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക