പ്രിന്‍റിങ്ങ് ക്വട്ടേഷന്‍

ക്ലിക്ക്

പ്രിന്റിങ്ങ് ക്വട്ടേഷന്‍

joinpdf_6df30481c0dfbdfff5432e178409a349

പ്രിന്റിങ്ങ് ക്വട്ടേഷന്ർ

വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം

സ്കൂള്‍ പ്രഭാതഭക്ഷണം school-food
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി റോഡ് നിര്‍മാണം mgnregs-road
പഠനോപകരണംfurniture
ലാപ്ടോപ്പ് laptop
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ kattil

ലേലം

lelam

വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങളും , വകുപ്പുകളും

rti-1-min-01rti-1-min-02rti-1-min-03rti-1-min-04rti-1-min-05rti-1-min-06rti-1-min-07rti-1-min-08rti-1-min-09rti-1-min-10rti-1-min-11rti-1-min-11rti-1-min-12rti-1-min-13rti-1-min-14rti-1-min-15

എടവിലങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം

notice2

എടവിലങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം

notice

എടവിലങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എസ്.സി വിഭാഗക്കാര്‍ക്കുള്ള കട്ടില്‍ , കുടിവെള്ള ടാങ്ക് എന്നിവയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം 19.12.2017ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ടി.എം.ഷാഫി നിര്‍വഹിച്ചു.

ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്സക്സ് പുനര്‍ ലേലം 18.12.2017

e0b4b2e0b587e0b4b2e0b482-18122017