ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1

2.

മൊഹമ്മദ്  ഷെരിഫ് എം.

വേണുഗോപാല്‍ എം.പി.

സെക്രട്ടറി

അസി.സെക്രട്ടറി

3 ചന്ദ്രലേഖ കെ. ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 സുധന്‍ കെ.എസ്. അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 സാജിത  പി.കെ. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 ലതി ഒ.എസ്. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7

8

ബുഷിറ എ.

ഹരീഷ്കുമാര്‍ പി.എം.

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

9 ബിജു പി.സി. ലൈബ്രേറിയന്‍
10 സാബു ജെ.പി. ക്ലര്‍ക്ക്
11 താര കെ.ബി. ക്ലര്‍ക്ക്
12 പ്രസീത ടി. ക്ലര്‍ക്ക്
13

14

നിഹില്‍ സി.എസ്.

ദിവ്യ ആര്‍.

ക്ലര്‍ക്ക്

ക്ലര്‍ക്ക്

15

16

സുബ്രമണ്യന്‍ ഇ.പി.

വിനോദ്കൃഷ്ണന്‍

ഒ.എ.

ഒ.എ.