100percent

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

2018-03-22-photo-00006621

എടക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് കബീര്‍ പനോളി അവതരിപ്പിച്ചു. 16,72,88,054/ രൂപയുടെ വരവും 16,17,40,008/ രൂപയുടെ ചെലവും 55,48,046/ രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പുമുള്ള മിച്ച ബഡ്ജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതില്‍ 65015440/- രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡിന്‍റെ അംഗീകാരവും ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് 29 ലക്ഷം രൂപയും ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവനപദ്ധതികള്‍ക്ക് 4681800/- രൂപയും മാലിന്യ ശുചിത്വ മേഖലയ്ക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയും ഗതാഗത റോഡ് വികസനത്തിന് 23059060/- രൂപയും വകയിരുത്തി. വനിതാ ഘടകപദ്ധതിയില്‍ സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് സജ്ജീകരണം, യോഗപരിശീലനം, ജെന്‍റര്‍ ഡെസ്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍, വനിതാ ഫോര്‍മേഴ്സ് ക്ലബ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപയും ഡിജിറ്റല്‍ എടക്കരയ്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ബസ് ഷെല്‍ട്ടര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 16 ലക്ഷം രൂപയും കായികതാരങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനത്തിന്  പൊതുകളിസ്ഥലം വാങ്ങാന്‍ 50 ലക്ഷം രൂപയും പരിശീലനത്തിനും ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും കൂടി 3 ലക്ഷവും വകയിരുത്തി.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ആലീസ് അമ്പാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാരായ അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍, അന്‍സാര്‍ ബീഗം, ആയിഷക്കുട്ടി, മെമ്പറുമാരായ ഹുസൈന്‍.പി, സന്തോഷ് കപ്രാട്ട്, കവിത ജയപ്രകാശ്, സരള രാജപ്പന്‍, ദീപ ഹരിദാസ്, ഉഷാ രാജന്‍ വില്യംസ്, ഷൈനി അജേഷ്, റോയി വര്‍ഗ്ഗീസ്, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി.ബി ഷാജു എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

img_1896img_1898

ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍ ട്രെയ്നിംഗ്

എടക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ഗ്രാമസഭ പോര്‍ട്ടല്‍ സംബന്ധിച്ച ട്രെയ്നിംഗ് IKM ബ്ലോക്ക് TA യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.  ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ അടക്കം പരാതികള്‍ക്കും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും എപ്രകാരം മറുപടി നല്കണമെന്നും വിശദമായ ക്ലാസ് നല്കി.

GRAMASABHA PORTAL :  www.gramasabha.lsgkerala.gov.in

കേരളത്തിലെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാര്‍ഡ്തല ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് സ്വന്തം വാര്‍ഡിലെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വികസന ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും ജനപ്രതിനിധികളും, ഗ്രാമസഭയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഉചിതമായ തലങ്ങളില്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമായ വിവിധ വിഷയ സംബന്ധിയായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും വസ്തുതകളും ഓണ്‍ലൈനായി ഗ്രാമനിവാസികള്‍ക്കും, അഭ്യദയകാംക്ഷികള്‍ക്കും എവിടെ നിന്നും സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളളത്.

img_1524img_1517

PHOTO ALBUM

യോഗാ ദിനാഘോഷം

photo-2018-06-21-13-07-49

photo-2018-06-21-13-08-072 photo-2018-06-21-13-07-59 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷംphoto-2018-06-05-12-11-29photo-2018-06-05-12-10-28photo-2018-06-05-12-11-25

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം img_3124img_3118img_3120

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. മികവിനുള്ള പുരസ്കാരം

മികച്ച സേവനം കാഴ്ച്ചവെച്ച എടക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് മലപ്പുറം ഡി.ഡി.പി ശ്രീ. മുരളീധരന്‍ അവര്‍കളുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്നും പുരസ്കാരങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി. ആലീസ് അമ്പാട്ട് ചടങ്ങിന് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

img_3100img_3106img_3107…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി - പെര്‍മിറ്റ് അദാലത്ത്

img_2725 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ

img_2612img_2628img_2622……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്

img_2489 ………………………………………………………….img_2486………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ലാപ്പ്ടോപ്പ് വിതരണവും ബയോബിന്‍ വിതരണവും

2018-03-27-photo-000000042018-03-27-photo-000000052018-03-27-photo-000000122018-03-27-photo-00000003………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍ ട്രെയ്നിംഗ്

img_1524img_1517 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

വികസന സെമിനാര്‍ (06.03.2018)

2018-03-06-photo-000000122018-03-06-photo-000000072018-03-06-photo-000000091 2018-03-06-photo-00000008

img_1443

……………………………………………………………………………………..img_1442………………………………………………………………………………..

സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് ടീം അംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി (05/03/2018)

img_1426img_1423

img_1420img_1422

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

വികസന സെമിനാര്‍

എടക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വികസന സെമിനാറും വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യോഗവും 06.03.2018 ചൊവ്വാഴ്ച്ച എടക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാംസ്കാരിക നിലയത്തില്‍ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി. ആലീസ് അമ്പാട്ട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീ. ഒ.ടി ജെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

2018-03-06-photo-00000012