ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭകള്‍ 20/07/2019 മുതല്‍ 30/07/2019 വരെ വിവിധ വാര്‍ഡ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടക്കും.

img-20190719-wa0014img-20190719-wa0013