മുട്ടക്കോഴി വിതരണം സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ്

നോട്ടീസ്

ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2020 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

tender-notice_mgnregs

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടൂീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -വികസന സെമിനാര്‍

വികസന സെമിനാര്‍ നോട്ടീസ്

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്

SC വിവാഹധനസഹായം 2018-19 -അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

SC  വിവാഹധനസഹായം 2018-19 -അര്‍ഹരായവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷാ ഫോറവും വിശദവിവരങ്ങളും   പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാണ്.

2018-19 ആസൂത്രണ സമിതി ,വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍

ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വിവരങ്ങള്‍

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ച

ഭരണസംവിധാനം

ഭരണസംവിധാനം