ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പള്ളത്തേരി എം നസീമ CPI(M) വനിത
2 നെയ്തല രമേശന്‍ ഡി INC ജനറല്‍
3 കോഴിപ്പാറ എം പുഷ്പ INDEPENDENT വനിത
4 ഒഴലപ്പതി എന്‍ അനന്തകുമാര്‍ INC ജനറല്‍
5 എരുത്തേമ്പതി വിജയകുമാരി സി INC വനിത
6 കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ എസ് വിമോചിനി INDEPENDENT വനിത
7 വണ്ണാമട എം ഗീതാരാജു INC എസ്‌ സി വനിത
8 മീനാക്ഷിപുരം ആര്‍ പങ്കജാക്ഷന്‍ JD(S) ജനറല്‍
9 വണ്ടിത്താവളം മാധുരി പത്മനാഭന്‍ JD(S) വനിത
10 കണക്കമ്പാറ ജയ സുരേഷ് എം JD(S) വനിത
11 നാട്ടുകല്‍ എന്‍ കെ മണികുമാര്‍ JD(S) ജനറല്‍
12 നല്ലേപ്പിള്ളി ധന്യ എം വി CPI(M) എസ്‌ സി
13 കല്ലുകുട്ടിയാല്‍ സ്വാമിനാഥന്‍ കെ CPI(M) ജനറല്‍
14 എലപ്പുള്ളി കെ ഹരിദാസ് CPI(M) ജനറല്‍

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം D1-1/2011-12.>>വിശദാംശങ്ങള്‍ .chittur-block-tender

Tender No D1-/2011-12 of Chittur Block Panchayat updated in LSGD website (www.lsg.kerala.gov.in) . Note the Window No. B3452/2011 for further reference