ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മണ്‍ട്രോതുരുത്ത് തങ്കമണി ശശിധരന്‍ CPI(M) വനിത
2 കിഴക്കേ കല്ലട പി. ബാബു CPI ജനറല്‍
3 ചിറ്റുമല കെ തങ്കപ്പൻ ഉണ്ണിത്താൻ CPI(M) ജനറല്‍
4 മുളവന പ്ലാവറ ജോണ് ഫിലിപ്പ് CPI(M) ജനറല്‍
5 പേരയം ഉഷ KC(M) വനിത
6 കുണ്ടറ സിമ്മി RSP(M) വനിത
7 നാന്തിരിക്കൽ സി. സന്തോഷ് CPI(M) ജനറല്‍
8 കേരളപുരം സിന്ധു മോഹൻ CPI വനിത
9 പെരിനാട് ശോഭ വി CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
10 പെരുമണ്‍ പ്രിയാ മോഹൻ CPI(M) വനിത
11 പനയം ഇ.വി. സജീവ്‌ കുമാർ CPI ജനറല്‍
12 കാഞ്ഞാവെളി ബീന CPI(M) വനിത
13 കാഞ്ഞിരംകുഴി കെ സത്യൻ CPI എസ്‌ സി