ചിറ്റുമല

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ കൊല്ലം താലൂക്കിലാണ് ചിറ്റുമല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പെരിനാട്, കുണ്ടറ, ഈസ്റ്റ് കല്ലട, പേരയം, മണ്‍ട്രോത്തുരുത്ത്, പനയം, തൃക്കടവൂര്‍‍, തൃക്കരുവ എന്നീ 8 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ചിറ്റുമല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 14 ഡിവിഷനുകളുണ്ട്. വടക്കുഭാഗത്ത് കല്ലടയാറും, ചവറ, ശാസ്താംകോട്ട ബ്ളോക്കുകളും, കിഴക്കുഭാഗത്ത് വെട്ടിക്കവല, കൊട്ടാരക്കര, മുഖത്തല ബ്ളോക്കുകളും, തെക്കുഭാഗത്ത് മുഖത്തല ബ്ളോക്കും, പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് അഷ്ടമുടിക്കായലും, ചവറ ബ്ളോക്കുമാണ് ചിറ്റുമല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിരുകള്‍. കൊല്ലം താലൂക്കിന്റെ വടക്കുകിഴക്കായാണ് ചിറ്റുമല ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ ഏറിയ പങ്കും മണ്‍റോത്തുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മഴ ലഭിക്കുന്നത് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ കാലമായ ജൂണ്‍-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ്. ബ്ളോക്കിന്റെ വടക്കും, പടിഞ്ഞാറും ദിക്കുകള്‍ ജലാശയങ്ങളാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 23 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ചിറ്റുമല ബ്ളോക്കിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശം, ചരിഞ്ഞ പ്രദേശം, താഴ്വരകള്‍, തീരസമതലങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. വെട്ടുകല്‍ മണ്ണ്, ചരല്‍മണ്ണ്, പശിമരാശി മണ്ണ്, എക്കല്‍ മണ്ണ് എന്നിവയാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന മണ്ണിനങ്ങള്‍. ചിറ്റുമല വികസന ബ്ളോക്ക് സ്ഥാപിതമായത് 1963 സെപ്തംബര്‍ മാസം 10-ാം തിയതിയാണ്. കിഴക്കേകല്ലട, മണ്‍റോത്തുരുത്ത്, മുളവന, പെരിനാട് എന്നീ നാലു പഞ്ചായത്തുകളും, പനയം, കിഴക്കേ കല്ലട, മുളവന പെരിനാട്, മണ്‍റോത്തുരുത്ത് എന്നീ വില്ലേജുകളും ചേര്‍ന്നതായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ചിറ്റുമല ബ്ളോക്ക്. എന്നാല്‍ 1969-ല്‍ മുളവന പഞ്ചായത്ത് വിഭജിക്കുകയും തന്മൂലം കുണ്ടറ, പേരയം എന്നീ രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകള്‍ കൂടി നിലവില്‍ വരികയും ചെയ്തു. ചിറ്റുമല ബ്ളോക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം കിഴക്കേകല്ലട പഞ്ചായത്തിലെ ചിറ്റുമലയിലാണ്. 1995 സെപ്തംബര്‍ 25-ാം തിയതി ബി.രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് പ്രസിഡന്റായി ആദ്യജനകീയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റു.