ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം)
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 ജെയ്സണ്‍ മാത്യു അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി/പഞ്ചായത്ത് അസി.ഡയറക്ടര്‍
2 റാഷിദ് കെ.ടി സെക്രട്ടറി, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
3 വിജീഷ് പി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
സനില്‍ കുമാര്‍ ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട്
4 ജിപ്സണ്‍ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 രാജേഷ് എം സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 മിതുന്‍ ലാല്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 നിഷ പി.കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ദീപു കുമാര്‍ എസ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 സിനി മാണിയത്ത് ക്ലര്‍ക്ക്
10 രജിത ഇ ക്ലര്‍ക്ക്
11 അമ്പിളി ഏ ആര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
12 നിസ്സാര്‍ കെ ക്ലര്‍ക്ക്
13 അശ്വതി ക്ലര്‍ക്ക്
14 ദിവ്യ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍ന്‍റ്
15 അഷറഫ് കരിമ്പനക്കല്‍ എഫ് ടി എസ്
16 കമല ഇ പി പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍
17 കൃഷ്ണന്‍ കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍