ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2017-2018 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -

ലൈഫ് മിഷന്‍- ഗൂണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് അന്തിമപട്ടിക

ഭൂമിയുളള വീടില്ലാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്
ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധൃതാ പട്ടിക
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉളള ഭവനരഹിതര് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധൃതാ പട്ടിക

ഫോണ്‍

ഓഫീസ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍- 0479-2486156
സെക്രട്ടറി ഫോണ്‍- 9496043703

ജീവനക്കാര്യം

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേര്/ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം/ സെക്ഷന്‍

സെക്രട്ടറി- ശ്രീദേവി.പി
അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി- സബിത.എം.പി
ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്- ഗീതാകുമാരി.പി.എസ്

അക്കൌണ്ടന്‍റ്- അരുണ്‍- അക്കൌണ്ട്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍,ധനരാക്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, ഓഡിറ്റ്

  സീനിയര്‍ക്ലര്‍ക്ക്

പ്രവീണ്‍- പദ്ധതി ആസൂത്രണം, ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കല്‍, ദുരന്തനിവാരണം, വികസനകാര്യസ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

മല്ലിക- കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണാനുമതി, നമ്പറിംഗ്, ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റല്, ലേലം, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി,ഐ.എസ്.ഒ സംബന്ധിച്ച തുടര്‍ നടപടി,ഇല്കഷന്‍,ജനനമരണ രജസിട്രേഷന്‍

രേണുക- ജീവനക്കാര്യം, ഓഡിറ്റ്, ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകള്‍, വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുളള അപേക്ഷകള്‍

  ക്ലര്‍ക്ക്

സഞ്ജയന്‍.എ.കെ- 1,2,4 ,6എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലെ നികുതി വിരിവ് ലെസന്‍സ്, പരസ്യബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുളള നടപടി
അമ്പിളി -  അവധി
മിനി- 9,10,12,13എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലെ  നികുതി പിരിവ്, തൊഴില് നികുതി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ റീ ബില്‍ഡ് കേരള
ഷീജ- 5,6,11,5എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലെ  നികുതി പിരിവ്, പരാതി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

ദിവ്യ

  പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രറേറിയന്‍

ഓമനക്കുട്ടന്‍.കെ

  പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

ഗോപാലകൃഷ്ണനാചാരി

  ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്ററന്‍റ്

അനുപമ.ആര്‍

  എല്‍.എസ്.ജി.ഡി വിഭാഗം

അഷറഫ് ഖാന്‍- അസിസ്ററന്‍റ് എന്‍ജീനിയര്‍
പുഷ്പരാജന്‍.റ്റി- ഓവര്‍സിയര്‍ (1ഗ്രേഡ്)
ശ്രീലത- ഓവര്‍സിയര്‍

  വി.ഇ.ഒ

രാജീവ്കുമാര്‍.ജി
ജുള്‍ഫിന്‍.എ.യോഗി

  എം.ജി.എന്‍.ആര്‍ജി.എസ്

ശ്രീദേവി.ബി- അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജീനിയര്‍
മഞ്ജു.എല്‍- അക്കൌണ്ടന്‍റ് കം ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍
സിന്ധു-അക്കൌണ്ടന്‍റ് കം ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍

  കുടുംബശ്രീ

ഷീജ റഷീദ്- സി.ഡിഎസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
കൈകസി- അക്കൌണ്ടന്‍റ്

  സാക്ഷരതപ്രേരക്

നിര്‍മ്മലാദേവി
കൃഷ്ണകുമാര്‍

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് വിവരങ്ങള്‍

pension-adalth

പന്ത്രണ്ടാും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി- 2017-2022

ആസൂത്രണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-2017 വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

working-gruop 2016-2017

Beneficary list 2016-2017

ward 1 click here

ward 2 click here

ward 3 click here

ward 4 click here

ward 5 click here

ward 6 click here

ward 7 click here

ward 8 click here

ward 9 click here

ward 10 click here

ward 11 click here

ward 12 click here

ward 13 click here

പാലിന് സബ്സിഡി

ST Beneficary

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2014-15

receipt-facing8

receipt-and-payment2

income-facing5

income-and-exp2

balance-sheet6

balance-sheet-facing6

« Newer Entries - Older Entries »