2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

WARD1

Ward2

Ward3

Ward5

Ward6

WARD4

Ward7

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2019-20

ward-2

ward-1

ward-3

ward-4

ward-5

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward12

ward13

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ആക്ഷേപം ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്  പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആക്ഷേപമുളളവർ 20/07/2018 നുളളില‍്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ രേഖ മൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

ward-1

ward2

ward3

ward4

ward5

ward6

ward7

ward8

ward9

ward10

ward12

ward11

ward13n

ലൈസന്‍സ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍- 2017-2018

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്ററ് പാര്‍ട്ട്-2

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

Budget 2018/19

budget-18-19-statement-pdf

പ്രിന്‍റിംഗ് ക്വട്ടേഷന്‍

quotation-printing

ഭരണസംവിധാനം- ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഫോണ്‍ നമ്പരും അഡ്രസും

അഡ്രസ് & ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ - മെമ്പേഴ്സ്

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍

ഇ-പേയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം
http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment

പരാതിപരിഹാരം
http://pglsgd.kerala.gov.in

സാമുഹ്യ സുരക്ഷാപെന്‍ഷന്‍‌
https://welfarepension.lsgkerala.gov.in

ടെണ്ടറുകള്‍
http://www.tender.lsgkerala.gov.in

ലേല പരസ്യം 2017-2018,2018-2019,അറിയിപ്പ്

lelam-updated-2017-2018
lelam2-updated
ariyippu-lelam

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2017-2018 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -

Older Entries »