ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

നെല്‍ കൃഷി വികസനം
തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം
ടിഷ്യൂ കള്‍ച്ചര്‍ വാഴതൈ
കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്
nprpd
muttakozhi
fisheries

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 വിന്‍ഡോ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍

വിവിധ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

അറവുശാല, പൊതുശ്മശാനം

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അറവുശാല, പൊതുശ്മശാനം എന്നിവ ഇല്ല.

പകല്‍ വീടുകള്‍

പകല്‍ വീടുകളുടെ എണ്ണം - 1
പകല്‍ വീടുകള്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം - ചെറുവത്തൂര്‍ ടൌണ്‍

ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം കൂടുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങള്‍, എണ്ണം എന്നിവ

ക്രമനമ്പര്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി
1 06.01.2017 07.01.2017 09.01.2017 05.01.2017
2 03.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017
3 03.03.2017,24.03.2017 06.03.2017 01.03.2017 02.03.2017
4 01.04.2017 07.04.2017 04.04.2017 11.04.2017
5 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 09.05.2017
6 02.06.2017 05.06.2017 06.06.2017 07.06.2017
7 04.07.2017 06.07.2017 05.07.2017 04.07.2017
7 08.08.2017 05.08.2017 03.08.2017 05.08.2017

മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍

ക്രമനമ്പര്‍ സ്ഥലം എണ്ണം
1 മയിച്ച 18
2 വെങ്ങാട്ട് 14

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം

മൃഗ സെന്‍സസ് പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം - 962

തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

ക്രമനമ്പര്‍ സ്ഥലം
1 റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരം
2 മട്ടലായി
3 നാഷണല്‍ ഹൈവേക്ക് സമീപം
4 ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം

പദ്ധതി രേഖ

പദ്ധതിരേഖ

ക്രമനമ്പര്‍ സ്ഥലം
1 മടക്കര ഹാര്‍ബര്‍
2 ആശുപത്രി പരിസരം
3 പൂമാല ഓഡിറ്റോറിയം പരിസരം
4 റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരം