ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യകേരളം പുരസ്ക്കാര നിറവില്‍

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ ആരോഗ്യകേരളം പുരസ്ക്കാരം ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്. ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ നടത്തുന്ന സനഗ്രമായ ഇടപെടലിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഈ പുരസ്ക്കാരം. പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ജീവിതശൈലിരോഗ നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുകയും അവ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പില്‍ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നതാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നില്‍.

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

AFS 2017-18

2017-18 വര്‍ഷം വസ്തുനികുതിയിലും പദ്ധതിചെലവിലും 100% കൈവരിച്ച് ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വര്‍ഷവും 100% നികുതി കൈവരിച്ച് ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാമതായി. ജനുവരിയില്‍ തന്നെ പ്രോസിക്യൃഷന്‍ ഒഴികെയുള്ള നികുതിയെല്ലാം പിരിച്ചെടുത്താണ് ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ച ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ നികുതിദായകര്‍ക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പേരില്‍ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച മുഴുവന്‍ തുകയും ചെവഴിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതിചെലവിലും ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 100% കൈവരിച്ചു.

2018-19 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ്

BUDGET 2018-19

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍
ജില്ലയിലെ മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജി ട്രോഫി നേടിയതിന് പിന്നാലെ ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കടഛ 9001:2015 സര്‍ട്ടിഫക്കേഷന്‍ മികവിലേക്ക് ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഓഫ് സ്റ്റാന്‍റേര്‍ഡൈസേഷന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഓഫീസുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍റെഭാഗമായിട്ട് ഫയല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മികച്ച രീതിയില്‍ റിക്കര്‍ഡ് റൂം തയ്യാറാക്കി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനത്തില്‍ ആവശ്യമായ ഇരിപ്പിട സംവിധാനങ്ങള്‍ സ്റ്റേഷനറി, പത്രമാസികകള്‍, ടി.വി, ടോക്കണ്‍ സിസ്റ്റം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വിവിധ ബോര്‍ഡുകള്‍, മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം, ടോയ്ലറ്റുകള്‍, സ്ത്രീക്കും, പുരുഷനും വെവ്വേറെ, തപാല്‍പെട്ടി, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്, മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ഭാവനാപരമായും ജനോപകാരപ്രദമായി ആധുനീകസൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭിച്ചത്. ഐ.എസ്.ഒ പ്രഖ്യാപനം സമീപ ദിവസങ്ങളില്‍ ആഘോഷപരമാക്കാനാണ് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

chv-panjayath-iso chv-panjayath-iso-aengeekaramcoloctor-jeeva-babu-ias-nelkunnu-copy
chv-panjayath
ചെറുവത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തിന് അപൂര്‍വ്വ നേട്ടം
ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2017-18 വര്‍ഷം നികുതി പിരിവിലും പദ്ധതി ചെലവിലും 100 ശതമാനം നേട്ടം കൈവരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും 100 ശതമാനം നികുതി പിരിവ് നേട്ടം കൈവരിച്ചതാണ്. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിമാസത്തില്‍ തന്നെ പ്രോസിക്യുഷന്‍ ഒഴികെയുള്ള മുഴുവന്‍ നികുതിയും പിരിച്ചെടുത്ത ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്തായി ചെറുവത്തൂര്‍ മാറിയിരിക്കയാണ്. പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ 100 ശതമാനം പ്ലാന്‍ ഫണ്ട്, എസ്.സി.പി ഫണ്ട് 100 ശതമാനവും സി.ഫ്.സി ഫണ്ട് ലഭിച്ചത് മുഴുവനും ഈവര്‍ഷം ചെലവഴിച്ചിരിക്കയാണ് പഞ്ചായത്ത്.
100 ശതമാനം വസ്തു നികുതി, തൊഴില്‍ നികുതി, ലൈസന്‍സ് ഫീസ് കൈവരിക്കുന്നതിനും 100 ശതമാനം പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനും പ്രയത്നിച്ച മുഴുവന്‍ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളെയും ജീവനക്കാരെയും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും, പൊതുജനങ്ങളെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് മാധവന്‍ മണിയറ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

2018/19 വികസന സെമിനാര്‍

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ വികസന സെമിനാര്‍ 07/03/2018 ന് കുട്ടമത്ത് ശ്രീ പൂമാല ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടന്നു. സെമിനാര്‍ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി വി പി ജാനകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കരട് പദ്ധതി രേഖ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീമതി പി സി സുബൈദ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചടങ്ങില്‍ കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ മികച്ച പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടി വി പ്രഭാകരന്‍ എന്നവരെ ആദരിച്ചു.
chvpanjayath-vikasana-saminar1
MORE PHOTOS

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വരാജ് ട്രോഫി

img-20180219-wa0019 കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള ഈ വര്‍ഷത്തെ അവാര്‍ഡ് ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ മാധവന്‍ മണിയറ, സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടി വി പ്രഭാകരന്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മുഴുവന്‍ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ ഫലമായാണ് ഈ അവാര്‍ഡ് നേടിയെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചത്. 10 ലക്ഷം രൂപയും സ്വരാജ് ട്രോഫിയുമാണ് സമ്മാനം. കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സെക്രട്ടറിയായി ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടി വി പ്രഭാകരന്‍ എന്നവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
സമയബന്ധിതമായ പ്രവര്‍ത്തനം, 100% നികുതി പിരിവ്, സ്പര്‍ശം, മികവ് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി, ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രവര്‍ത്തനം, അടിസ്ഥാനമായ പ്രശ്നങ്ങലില്‍ സജീവമായ പരിഗണന നല്‍കല്‍, നൂതനമായ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികള്‍, ഹൈടെക് ബസ് സ്റ്റാന്‍റ് , സമ്പൂര്‍ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വല്‍ക്കരണം എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ അവരാഡിനര്‍ഹമായത്.
ഫെബ്രുവരി 19 ന് മലപ്പുറത്ത് വച്ച് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തില്‍ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് ബഹു : തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ ടി ജലീല്‍ അവര്‍കളില്‍ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി.

img-20180219-wa0022img-20180219-wa0023

പുഴയൊഴുകും വഴി തേടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പുഴ നടത്തം

വര്‍ഷങ്ങളായി ഒഴുക്ക് നിലച്ച് മാലിന്യത്താല്‍ നാശോന്മുഖമായ പതിക്കാല്‍ പുഴ ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജീവന്‍ വീണ്ടെടുക്കകയാണ്. കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രധാന നദികളിലൊന്നായ തേജസ്വിനിപ്പുഴയുടെ കൈവഴിയാണ് പതിക്കാല്‍ പുഴ. മാലിന്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞും കൈയ്യേറ്റം കൊണ്ടും നിര്‍ജീവമായ പുഴയെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിക്കാല്‍ പുഴ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ” പുഴനടത്തം” എന്ന പേരില്‍ നടത്തിയ ബോധവല്‍ക്കരണ-ശുചീകരണ പരിപാടിയില്‍ നൂറുകണക്കിനാളുകള്‍ പങ്കെടുത്തു. പരിപാടിയുടെ ഔഗ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം പതിക്കാല്‍ പുഴയോരത്ത് കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ എ.ജി.സി ബഷീര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ശ്രീ കെ ജീവന്‍ ബാബു, ജനപ്രതിനിധികള്‍, യുവജനസന്നദ്ധസംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

img-20180211-wa0061 img-20180204-wa0018-1111

MORE PHOTOS

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സദ്സേവന സാക്ഷ്യപത്രം

2016/17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 100 ശതമാനം നികുതി പിരിവ് ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സദ്സേവന സാക്ഷ്യപത്രം (Good Service Entry Certificate) ബഹു : കാസര്‍ഗോഡ് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ വിനോദ് കുമാര്‍.കെ, അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ കണ്ണന്‍ നായര്‍ മുല്ലത്തോടി എന്നിവരുടെ മഹനീയ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ മാധവന്‍ മണിയറ അവര്‍കളില്‍ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി.

img-20171230-wa00191 img-20171230-wa00221 copy-of-img-20171230-wa00231 img-20171230-wa00282 img-20171230-wa00301 img-20171230-wa00321

ചെറുവത്തൂര്‍ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഹരിതസംഗമം 12.12.2017

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഹരിതകേരള മിഷന്‍ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഹരിതസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല മുന്‍ അസോസിയേറ്റ് ഡീന്‍ ഡോ.എം ഗോവിന്ദന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ മാധവന്‍ മണിയറ അദ്ധ്യക്ഷനായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീമതി പി.സി സുബൈദ. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീമതി യു.സുമിത്ര, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.സി വി പ്രമീള, കെ നാരായണന്‍ പി വിജയന്‍, മാധവികൃഷ്ണന്‍, ടി വി പ്രഭാകരന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംസാരിച്ചു. ശുചിത്വം-മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം , ജലസംരക്ഷണം, കാര്‍ഷിക വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അവലോകനം നടന്നു. വൃത്തിയം ജലസമൃദ്ധിയം ,
സുരക്ഷിതഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉല്‍പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ യോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.
chv-panjayath-haritha-samgamam-m-govindan-ulgadanam haritha-samgaman-saminar seaminar-haritha-samgamam