ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 അയന്തി എസ്.ശിവപ്രസാദ് BJP ജനറല്‍
2 പാലച്ചിറ മുഹമ്മദ് ഇര്‍ഫാന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
3 വടശ്ശേരിക്കോണം ഗിരിജ.ആര്‍ CPI(M) വനിത
4 തെറ്റിക്കുളം ഓമന ശിവകുമാര്‍ CPI(M) വനിത
5 നെല്ലേറ്റില്‍ എന്‍.ശിവകുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
6 അച്ചുമ്മാമുക്ക് ഷംല CPI(M) വനിത
7 ദളവാപുരം രജനി.ഒ CPI എസ്‌ സി വനിത
8 ചെറുന്നിയൂര്‍ ആര്യ.ജി.എസ് CPI(M) വനിത
9 ചാക്കപൊയ്ക ലതാ സേനന്‍ CPI(M) വനിത
10 മുടിയക്കോട് സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
11 താന്നിമൂട് സുമേഷ്.ബി INC എസ്‌ സി
12 വെന്നികോട് എം.മുരളീധരന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
13 കട്ടിംഗ് എസ്.ഉഷാകുമാരി CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
14 കല്ലുമലക്കുന്ന് എന്‍.നവപ്രകാശ് CPI(M) ജനറല്‍