ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 ചന്ദ്രന്‍. എം വി സെക്രട്ടറി
2 നിഷ  കെ പി അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ശ്രീജേഷ്  വി കെ എച്ച്. സി
4 ഷൈനി. സി.സി അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ജിഗേഷ് നായനാര്‍. കെ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
6 റോയ് കെ.ബി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
7 സന്ധ്യ. പി സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്
8 മോറിസ് മനോജ്. കെ ക്ലാര്‍ക്ക്
9 ലയ.എന്‍ വി ക്ലാര്‍ക്ക്
10 ക്ലാര്‍ക്ക്
11 സുമേഷ്. ഇ കെ ക്ലാര്‍ക്ക്
12 ബാലകൃഷ്ണന്‍. പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റര്‍
13 എം. കുഞ്ഞിപ്പാറു പാര്‍ട്ട് ടൈം ഓഫീസ് സ്വീപ്പര്‍
14 ഒ. തമ്പാന്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍