എ.എഫ്.എസ് 2017-18, 2018-19, 2019-20

2017-18

2018-19

2019-20

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18, 2018-19

2017-18

2018-19

ഗണഭോക്തൃ പട്ടിക 2020-21

(Click Here)

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

voters List

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് -2017-18, 2018-19

2017-18

2018-19

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

(Click Here)

ലേലപരസ്യം

(Click Here)

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

(Click Here)

“സുരക്ഷിതമായ ശുചിത്വം” എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി സമ്പൂര്‍ണ്ണ മാലിന്യ മുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വിവിധ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഹരിതസേനാംഗങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം 2017 ഡിസംബര്‍ 6 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 09.30-ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി രാധാരാമചന്ദ്രന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേപ്പാട് ജംഗ്ഷനില്‍ വെച്ച് കൂടിയ യോഗത്തില്‍  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീമതി മണി വിശ്വനാഥ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

img-20171206-wa00513

img-20171206-wa0043

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

(Click Here)

Older Entries »