കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

voters List

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് -2018-19

(Click Here)

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

(Click Here)

ലേലപരസ്യം

(Click Here)

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

(Click Here)

“സുരക്ഷിതമായ ശുചിത്വം” എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി സമ്പൂര്‍ണ്ണ മാലിന്യ മുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വിവിധ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഹരിതസേനാംഗങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം 2017 ഡിസംബര്‍ 6 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 09.30-ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി രാധാരാമചന്ദ്രന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേപ്പാട് ജംഗ്ഷനില്‍ വെച്ച് കൂടിയ യോഗത്തില്‍  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീമതി മണി വിശ്വനാഥ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

img-20171206-wa00513

img-20171206-wa0043

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

(Click Here)

ലൈഫ്-ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീലില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

“ലൈഫ് പദ്ധതി”-കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ചേപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

ജീവനക്കാരുടെ പേര്, തസ്തിക

ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ചുമതല
2019-2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അനുമതി പത്രം നല്കിയ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പേര് വിവരം

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നല്കയ പ്രോജക്ടുകള്‍

2019-20 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്

ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പ്തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

Older Entries »