ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

(Click Here)

ലേല പരസ്യം

(Click Here)

click here

“സുരക്ഷിതമായ ശുചിത്വം” എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി സമ്പൂര്‍ണ്ണ മാലിന്യ മുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വിവിധ മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഹരിതസേനാംഗങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം 2017 ഡിസംബര്‍ 6 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 09.30-ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി രാധാരാമചന്ദ്രന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേപ്പാട് ജംഗ്ഷനില്‍ വെച്ച് കൂടിയ യോഗത്തില്‍  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീമതി മണി വിശ്വനാഥ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

img-20171206-wa00513

img-20171206-wa0043

ക്വട്ടേഷന്‍

(Click Here)

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

(Click Here)

ലൈഫ്-ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീലില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

“ലൈഫ് പദ്ധതി”-കരട് സാധ്യതാ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ചേപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

ജീവനക്കാരുടെ പേര്, തസ്തിക
ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ചുമതല

2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അനുമതി പത്രം നല്കിയ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പേര് വിവരം

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നല്കയ പ്രോജക്ടുകള്‍

2017-18 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്

ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പ്തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ചേപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-പൌരാവകാശ രേഖ

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17 (തീരുമാനം നമ്പര്‍-1(1) തീയതി-15.12.2016)

Click Here

Older Entries »