തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കീഴ്കൊല്ല രാജ്കുമാര്‍.എസ് CPI(M) ജനറല്‍
2 വട്ടവിള ലാലി.സി INC എസ്‌ സി
3 കുടുംബോട്ടുകോണം വി എസ് ജയറാം INDEPENDENT ജനറല്‍
4 കൊചോട്ടുകോണം ആര്‍ സുപ്രഭ CPI(M) വനിത
5 ഉദിയന്‍കുളങ്ങര ശാന്ത കുമാര്‍ .പി റ്റി CPI(M) ജനറല്‍
6 കൊറ്റാമം എം ഡി ഷീല CPI(M) വനിത
7 ആറയൂര്‍ ഷിബു ഡി INC ജനറല്‍
8 ആറയൂര്‍ കിഴക്ക് ആര്‍ പി രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ CPI(M) എസ്‌ സി
9 പൊന്‍വിള സി സുശീല INC വനിത
10 തോട്ടിന്കര സുനി വിന്സെന്റ് INC ജനറല്‍
11 പോരന്നൂര്‍ എ ആര്‍ പ്രസൂണ്‍ CPI(M) ജനറല്‍
12 മേലമ്മാകം ത്രേസ്യ സെല്‍വിസ്റ്റര്‍ INC വനിത
13 കോടങ്കര എലിസബത്ത്‌ INC വനിത
14 മര്യാപുരം എം തോമസ്‌ INDEPENDENT ജനറല്‍
15 കുന്നന്‍വിള രാധമ്മ .ഡി INDEPENDENT വനിത
16 ചെങ്കല്‍ കിഴക്ക് ജി വി അജിത BJP വനിത
17 ചെങ്കല്‍ വട്ടവിള രാജ് കുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
18 വ്ലാത്താങ്കര കിഴക്ക് റ്റി മിനി INC വനിത
19 കീഴംമാകം അഡ്വ.പൂഴികുന്ന് ശ്രീകുമാര്‍ BJP ജനറല്‍
20 വ്ലാത്താങ്കര എം പുഷ്പ റാണി INC വനിത
21 നൊചിയൂര്‍ പ്രശാന്ത്.എസ് CPI(M) ജനറല്‍