ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 അഡ്വ കെ.കെ രത്നകുമാരി പ്രസിഡന്റ്
2 വി ഭാസ്കരന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
3 ാര്‍ങ്ഗധരന്‍ എം സെക്രട്ടറി
4 സ്മിത എസ് അസി.സെക്രട്ടറി
5 സി സി ജയശ്രി വികസന കാര്യ  സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റിചെയർപേഴ്സണ്‍
6 വി ധനിഷ ആരോഗ്യ വിദ്യഭ്യാസ കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റിചെയർ പേഴ്സണ്‍
7 അശോകന്‍  എം.എം ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
8 രജനി എം.വി യു.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് (എ3) പ്ലാന്‍
9 ത്രേസ്യാമ്മ ഫ്രാന്‍സിസ് യു.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് (ഏ2) ജീവനകാര്യം
10 മൈത്രി സോളമന്‍ യു.ഡി ക്ലര്‍ക്ക് (ഏ4) ബില്‍ഡിംഗ്
11 കെ.എന്‍ ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
12 മോഹനന്‍ ഒ ക്ലര്ക്ക്
13 സിജിലേഷ് കെ ക്ലര്ക്ക്
14 അമല്‍ ജോര്ജ് ക്ലര്ക്ക്
15 പ്രദീപന്‍ െഎ.വി ക്ലര്ക്ക്
16 സേതു പി ഒാഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
17 നാരായണന്‍ പി പി.ടി.ആര്‍.എസ്
18 കരുണാകരന്‍ പി പി.ടി.പി.കെ
19 എസ് പി സൈനബ പി.ടി,എസ്
20 ഉമാദേവി ലൈബ്രേറിയന്‍
21 കോമളവല്ലി നഴ്സറി ടീച്ചര്‍