ജനപ്രതിനിധികള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കല്ലക്കട്ട സഫിയ മുഹമ്മദ് IUML വനിത
2 അടുക്കം ശശികല എന്‍ CPI(M) വനിത
3 നെല്ലിക്കട്ട നാസര്‍ കാട്ടുകൊച്ചി INDEPENDENT ജനറല്‍
4 പിലാംങ്കട്ട അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി കെ ബി INDEPENDENT ജനറല്‍
5 നാരമ്പാടി ഷാഹിന സലിം(President) IUML വനിത
6 അര്‍ളട്ക്ക സിന്ധു സി CPI(M) വനിത
7 ബാലട്ക്ക മണിചന്ദ്ര കുമാരി INC വനിത
8 എടനീര്‍ ഇ ശാന്തകുമാരി(Vice President)
INC വനിത
9 പാടി ജയശ്രീ കെ CPI(M) വനിത
10 ആലംപാടി എ മമ്മിഞ്ഞി IUML ജനറല്‍
11 പടിഞ്ഞാര്‍മൂല എ അഹമ്മദ് ഹാജി(Chairman,Welfare St.Com)
IUML ജനറല്‍
12 തൈവളപ്പ് മഹമൂദ് തൈവളപ്പ് IUML ജനറല്‍
13 ചെര്‍ക്കള വെസ്റ്റ് സുഫൈജ മുനീര്‍ IUML വനിത
14 ചെര്‍ക്കള അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ചെര്‍ക്കള IUML ജനറല്‍
15 ബേര്‍ക്ക എം സി എ ഫൈസല്‍ IUML ജനറല്‍
16 പുലിക്കുണ്ട് ഓമന ടി CPI(M) വനിത
17 ബേവിഞ്ച ഷാഹിദ മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി കടവത്ത്(Chairperson,Dev.st.Com)
IUML വനിത
18 ചേരൂര്‍ ഹാജറ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി(Chairperson,Health n Edn St.Com)
IUML വനിത
19 ചെങ്കള റഷീദ ഖാദര്‍ ബദ്രിയ IUML വനിത
20 പാണലം അബ്ദുള്‍ സലാം പാണലം IUML ജനറല്‍
21 നായന്മാര്‍മൂല മുഹമ്മദ് താഹിര്‍ എന്‍ എ IUML ജനറല്‍
22 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ സദാനന്ദന്‍ വി IUML എസ്‌ സി
23 എരുതുംകടവ് മധു സി IUML എസ്‌ ടി