പ്രമേഹ വാരാചരണം - കൂട്ട നടത്തവും ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സും

news_prameham2chendamangalam-panchayath-21-11-n

ന്യൂട്രീഷന്‍ വാരാചരണം

news_prameham

പ്രസിഡണ്ട് - വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്‍റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും സത്യപ്രതിജ്ഞയും 19.11.2015 തീയതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ നടന്നു. 10-ാം വാര്‍ഡ് മെമ്പറായ ശ്രീ. എ. എം. ഇസ്മയില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 2-ാം വാര്‍ഡ് മെമ്പറായ ശ്രീമതി. നിത സ്ററാലിന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 18 വാര്‍ഡുകളിലെയും മെമ്പര്‍മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ 12.11.2015 തീയതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വരണാധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നു.

വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍

വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര്

പേര്

മേല്‍വിലാസം

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

1

ഗോതുരുത്ത് വടക്കേത്തുരുത്ത്

പി. എ രാജേഷ്

പൈനേടത്ത്, ഗോതുരുത്ത്

9847653411

2

ഗോതുരുത്ത്

നിത സ്റ്റാലിന്‍

മനക്കില്‍, ഗോതുരുത്ത്, ചേന്ദമംഗലം

9947787650

3

ചാത്തേടം കൂറുമ്പത്തുരുത്ത്

ടി. എസ്. രാജു

തുപ്പത്ത്, കൂറ്റുമ്പത്തുരുത്ത്

9846363202

4

കൂറുമ്പത്തുരുത്ത് - സി. പി. തുരുത്ത്

ഷിബു ചേരമാന്‍തുരുത്തി

ചേരമാന്‍തുരുത്തി, കൂറുമ്പത്തുരുത്ത്, ഗോതുരുത്ത്. പി. ഒ

9847008825

5

കുഞ്ഞവരാതുരുത്ത്

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

കടേപ്പറമ്പില്‍, വടക്കുംപുറം

9961448352

6

ചേന്ദമംഗലം

രശ്മി അജിത്ത്കുമാര്‍

രശ്മി നിവാസ്, പാലിയംനട, ചേന്ദമംഗലം

9048823569

7

വലിയ പഴമ്പിള്ളിത്തുരുത്ത്

റിനു ഗിലീഷ്

വടശ്ശേരി, വലിയപഴമ്പിള്ളിത്തുരുത്ത്, ചേന്ദമംഗലം

9562877662

8

കിഴക്കുംപുറം

എം. എന്‍. അനില്‍കുമാര്‍

മണപ്പുറത്ത് വീട്, കിഴക്കുംപുറം

9447827185

9

കോട്ടയില്‍ കോവിലകം

ഷീല ജോണ്‍

പൊരുന്തരപ്പിള്ളി, പാലാതുരുത്ത്

8301061880

10

പാലാതുരുത്ത്

എ. എം. ഇസ്മയില്‍

തോപ്പില്‍പ്പറമ്പില്‍, അഞ്ചാപ്പരുത്തി, പാലാതുരുത്ത്

9745236709

11

തെക്കുംപുറം

ബബിത ദിലീപ്

മറ്റപ്പിള്ളി, തെക്കുംപുറം, ചേന്ദമംഗലം

9846898874

12

കരിമ്പാടം

അഡ്വ. ടി. ജി. അനൂപ്

തെനയാട്ട്, കരിമ്പാടം, ചേന്ദമംഗലം

9847403230

13

മനക്കോടം

ജയ് ഹിന്ദ്. ടി. വി

കാട്ടിപ്പറമ്പില്‍ വീട്, കരിമ്പാടം

9496428349

14

വടക്കുംപുറം

ലീന വിശ്വന്‍

എടക്കാട്ട് ഹൌസ്, കൂട്ടുകാട്, വടക്കുംപുറം

9645989606

15

കൂട്ടുകാട്

ജസ്റ്റിന്‍. ടി. പി

തച്ചിലേത്ത് ഹൌസ്, കൂട്ടുകാട്, വടക്കുംപുറം

9387757319

16

കൊച്ചങ്ങാടി

വേണു. കെ. വളപ്പില്‍

കൈതവളപ്പില്‍, കൊച്ചങ്ങാടി

9497039477

17

ഗോതുരുത്ത്-തെക്കേത്തുരുത്ത്

സംഗീത രാജു

പഴമ്പിള്ളി, തെക്കേത്തുരുത്ത്, ഗോതുരുത്ത്. പി. ഒ

9947905587

18

കടല്‍വാതുരുത്ത്

ബിന്‍സി സോളമന്‍

വലിയവീട്ടില്‍, കടല്‍വാതുരുത്ത്, ഗോതുരുത്ത്

9446828940

MGNREGA - ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം കാണുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (ദര്‍ഘാസ് തീയതി - 25.09.2015)

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം - തെരുവ് വിളക്ക് മെയിന്‍റനന്‍സ്

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ് വിളക്ക് മെയിന്‍റനന്‍സിനുള്ള ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം കാണുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(ദര്‍ഘാസ് തീയതി - 01.10.2015)

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം - കുന്നത്ത്തളി എസ്. സി കോളനി വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കല്‍

12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുന്നത്തതളി എസ്. സി കോളനി വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കല്‍ എന്ന പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം കാണുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (ദര്‍ഘാസ് തീയതി - 18.09.2015 )

ടെണ്ടര്‍ - ISO -

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടെണ്ടര്‍ വിശദീകരണം കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2015-2016 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണം

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2015-2016 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച വിവിധ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ അറിയിക്കുവാന്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

2015-2016 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗ്രാമസഭ ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം - കരട് ബൈലോ പ്രസിദ്ധീകരണം

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോട്ടയില്‍ കോവിലകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള കരട് ബൈലോ, 1955 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(ബൈലോകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമം ചട്ടങ്ങള്‍ 3(3) പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആയത് സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് 25.07.2015 ന് മുമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ബൈലോ കാണാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Older Entries »