കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 18 വാര്‍ഡുകളിലെയും കരട് വോട്ടര്‍പട്ടികയ്ക്കായി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

MGNREGS ടെണ്ടര്‍

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ MGNREGS ന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന 9 പ്രവർത്തികൾക്ക് ക്വാറി വേസ്റ്റ് , മെറ്റൽ ,സിമന്റ്, ഗ്രാവൽ, മുതലായ സാധന സാമഗ്രികൾ നിർദിഷ്ട സൈറ്റുകളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര വെച്ച കവറുകളിൽ അംഗീകൃത സ്ഥാപനം/ കരാറുകാർ / വ്യക്‌തികളിൽ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
ടെൻഡർ ഫോം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തിയതി/ സമയം 28/01/2020 1PM
ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി 28/01/2020 3 PM
ടെൻഡറുകൾ തുറക്കുന്ന തിയതി 28/01/2020 4 PM

MGNREGS - ടെണ്ടര്‍, ഇ- ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍ കാണുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇ-ടെണ്ടര്‍ കാണുന്നതിനായി www.etenders.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

റീ - ഇ ടെണ്ടര്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയറുടെ റീ ഇ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം കാണുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റീടെണ്ടര്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചി റീടെണ്ടര്‍ പരസ്യം കാണുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇ - ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ഇ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യത്തിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യത്തിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധയില്‍ കുളം നിര്‍മ്മിച്ചു

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 17-ാം വാര്‍ഡില്‍ മഹാത്മ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പുതിയതായി ഒരു കുളം നിര്‍മ്മിച്ചു. 152 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പതിനഞ്ചടി നീളവും, പത്തടി വീതിയും, അഞ്ചടി ആഴവുമുള്ള കുളമാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്. കുളം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് അഡ്വ. ടി ജി അനൂപ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് നിത സ്റ്റാലിന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ സംഗീത രാജു, ബിന്‍സി സോളമന്‍, തൊഴിലുറപ്പ് എഞ്ചിനീയര്‍ കൃഷ്ണപ്രിയ, ഓവര്‍സിയര്‍ ആശ എന്നവര്‍ ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിച്ചു.
chm_kulam1

അറിയിപ്പ്

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ വളര്ത്ത് നായ്ക്കള്‍ക്കും വാക്സിനേഷനും ലൈസന്സും എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

RSBY കാര്‍ഡ് പുതുക്കല്‍

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ RSBY കാര്ഡ്ര പുതുക്കല്‍ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിലും സ്ഥലത്തും വച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. കാര്ഡ്ം പുതുക്കുന്നതിനായി നിലവിലെ RSBY കാര്ഡുംക, റേഷന്‍ കാര്ഡുംു, 50/- രൂപയും സഹിതം കാര്ഡിനല്‍ ഉള്പ്പെ്ട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബാംഗം അയാളുടെ ആധാര്‍ കാര്ഡുംന കൊണ്ടു എത്തിചേരുവാന്‍ അറിയിക്കുന്നു.

25.05.2019, 26.05.2019, 27.05.2019 വാര്‍ഡ് - 5, 6, 7, 8 സ്ഥലം- ഗവ. എല്‍ പി സ്കൂള്‍, ചേന്ദമംഗലം
28.05.2019, 29.05.2019 വാര്‍ഡ് - 1, 2, 17, 18 സ്ഥലം- ഗോതുരുത്ത് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്സ്റ ഹൈസ്കൂള്‍‍
30.05.2019, 31.05.2019 വാര്‍ഡ് - 5, 14, 15, 16 സ്ഥലം- ഗവ. യു പി എസ്, വടക്കുംപുറം
01.06.2019, 02.06.2019 വാര്‍ഡ് - 11, 12, 13 സ്ഥലം- ഡി ഡി എസ് എച്ച് എസ്, കരിമ്പാടം
03.06.2019, 04.06.2019 വാര്‍ഡ് - 8, 9, 10 സ്ഥലം- പാഞ്ചജന്യം ഹാള്‍, കോട്ടയില്‍ കോവിലകം
05.06.2019 വാര്‍ഡ് - 3 സ്ഥലം- ചാത്തേടം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാള്‍
06.06.2019, 07.06.2019 സ്ഥലം- എല്ലാ വാര്ഡുകളും പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍
08.06.2019 വാര്‍ഡ് - 4 സ്ഥലം- OLMHS കൂറുമ്പത്തുരുത്ത്

Older Entries »