മുന്‍ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്‍ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് നല്‍കല്‍ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി. മണിടീച്ചറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് കൂടിയ യോഗത്തില്‍ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറവൂര്‍ എം. എല്‍. എ. ശ്രീ. വി. ഡി സതീശന്‍ അവര്‍കള്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. ബെന്നി പുളിക്കല്‍ സ്വാഗതവും ശ്രീ. എം. കെ. ഷിബു സെക്രട്ടറി നന്ദിയും അര്‍പ്പിച്ചു. മുന്‍പ്രസിഡന്‍റുമാരായ ശ്രീ. ശിവശങ്കരന്‍, ഷൈമ തോമസ്, ശ്രീ. പി. ഡി. വര്‍ഗ്ഗീസ്, ശ്രീ. എ. എസ്. അനില്‍കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.
123

തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ കലോത്സവം 2014-15

thudarvidyabyasam

തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍ ജനപ്രതിനിധികളുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണ ഉത്ഘാടനം 31.01.2015
ശനിയാഴ്ച്ച 4 മണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പരിപാടിയില്‍ എല്ലാ മുന്‍ ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്കായുള്ള ഗ്രാമസഭ 2015-16

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്കായുള്ള ഗ്രാമസഭ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വച്ച് 29.01.2015 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നടക്കുന്നതാണ്. ഗ്രാമസഭയില്‍ ടി വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്/സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭ 2015-16

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2015-16 പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭ ഡിസംബര്‍ 27 മുതല്‍ വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലായി നടക്കുന്ന വിവരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി/പ്രസിഡന്‍റ് അറിയിക്കുന്നു.

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനം - “ശ്രദ്ധ”

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - “ശ്രദ്ധ” - ‘എന്‍റെ വികസനം എന്‍റെ അവകാശം ‘ - ക്യാമ്പയിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം 06/11/2014 ല്‍ 10.30 ന് വാര്‍ഡ് 9 ലെ പേരേപ്പാടം പട്ടികജാതി സങ്കേതത്തില്‍ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗില്‍ ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍, സെക്രട്ടറി, വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍, പറവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍‌, എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍, വുമണ്‍ വെല്‍ഫെയര്‍, MGNREGS സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍, എസ്. സി പ്രമോട്ടര്‍, വി. ഇ. ഒ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

യോഗത്തില്‍ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ/മത്സ്യ തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭവന സന്ദര്‍ശനം, രജിസ്ട്രേഷന്‍, തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കല്‍, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ആസ്തി ആവശ്യങ്ങള്‍, സങ്കേതത്തിലെ പൊതു ആസ്തി ആവശ്യങ്ങള്‍, 15 വയസ്സിന് താഴെയുളഅള പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവര ശേഖരണം, കുടുംബത്തിലെ ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരുടെ വിവരശേഖരണം എന്നിവ നടത്തുകയുണ്ടായി.

നാലാം തരം അതുല്യം 2-ാം ഘട്ടം പതാക ദിനം

പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭ

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2014-15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭ മെയ് 28 മുതല്‍ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

2014-15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രോജക്ടുകള്‍

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2014-15 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള 12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രോജക്ടുകള്‍ 25.02.2014 ല്‍ നടന്ന ഡി. പി. സി മീറ്റിംഗില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍

വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ആന്‍റി ബോയ് രാജി വച്ച ഒഴിവിലേക്ക് 9-ാം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ശ്രീ. ബെന്നി പുളിക്കലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി മണി ടീച്ചറിന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 05.02.2014ന് നടന്നു.

Older Entries »