വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചീക്കിലോട് ശോഭന ഒ.പി CPI(M) വനിത
2 നന്മണ്ട എം.ഗംഗാധരന്‍ നായര്‍ NCP ജനറല്‍
3 പുന്നശ്ശേരി പ്രമീള കെ.സി INC വനിത
4 പന്നിക്കോട്ടൂര്‍ എന്‍.പി.മുഹമ്മദ് NSC ജനറല്‍
5 നരിക്കുനി ടി.പി.ശോഭന JD(U) വനിത
6 കാക്കൂര്‍ സി എം ഷാജി CPI(M) ജനറല്‍
7 ചേളന്നൂര്‍ വി.എം.മുഹമ്മദ് IUML ജനറല്‍
8 പാലത്ത് ശാന്ത മുതിയേരി CPI(M) വനിത
9 കക്കോടി ശോഭിന്ദ്രന്‍ പി CPI(M) ജനറല്‍
10 മോരിക്കര കവിത മനോജ് CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
11 ഒളോപ്പാറ സുജാത ടി കെ CPI(M) വനിത
12 പറമ്പത്ത് മനോഹരന്‍ ഇ.ടി CPI(M) എസ്‌ സി
13 അന്നശ്ശേരി സീന സുരേഷ് CPI(M) വനിത