ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 രാമപുരം അനിത പി INC എസ്‌ സി
2 അതിയന്നൂര്‍ കവിത എല്‍ BJP വനിത
3 അരംഗമുകള്‍ എസ് അശോക് കുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
4 ഊരുട്ടുകാല സിന്ധു ആര്‍ BJP വനിത
5 കൊടങ്ങാവിള അന്പിളി ആര്‍ INC വനിത
6 കമുകിന്‍കോട് ശ്രീകുമാരന്‍ആശാരി എ CPI ജനറല്‍
7 ശാസ്താംതല സുധാമണി സി.കെ CPI(M) വനിത
8 വെണ്‍പകല്‍ മനോജ്കുമാര്‍ എം.കെ CPI(M) ജനറല്‍
9 ഭാസ്ക്കര്‍നഗര്‍ ബീന ബി.റ്റി CPI(M) വനിത
10 അരങ്ങല്‍ എ ഷിബു BJP ജനറല്‍
11 പോങ്ങില്‍ ഷിജു സി.നായര്‍ BJP ജനറല്‍
12 നെല്ലിമൂട് അംബിക എല്‍ INC എസ്‌ സി വനിത
13 കണ്ണറവിള ഉഷകുമാരി എ.ആര്‍ CPI(M) വനിത
14 പൂതംകോട് വി സജികുമാര്‍ BJP ജനറല്‍
15 മരുതംകോട് ***** ***** *****
16 ശബരിമുട്ടം വി.പി സുനില്‍കുമാര്‍ INC ജനറല്‍
17 താന്നിമൂട് ജലജ ജി INC വനിത