കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക- അതിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അതിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക  20/01/2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക  ഓണ്‍ലൈണ്‍ ആയി ലഭിക്കുന്നതിന്  താഴെ കാണുന്ന  ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

പ്രിന്‍റിംഗ് വര്‍ക്കുകളുടെ ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

quotation1

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്- ഗെയിം ഫെസ്റ്റിവല്‍

scan10001

2019-20 Beneficiary List

gp-beneficiary-listtoilet-maintanance-septic-tankmentally-physically-challenged-scholarship

MGNREGS- അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനീയര്‍ നിയമനം

vaccancy-reporting4