ഹരിത ഓഫീസ്

haritha-office-2

അറിയിപ്പ്- പരമ്പരാഗത ബാര്‍ബര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള തൊഴില്‍ നവീകരണ ഗ്രാന്റ്

അറിയിപ്പിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക>>

ഭരണസമിതി യോഗ അറിയിപ്പ്.

30.04.2018 Meeting Notice
26.05.2018 Meeting Notice

26.06.2018 Meeting Notice
31.07.2018 Meeting Notice
30.10.2018 Meeting Notice

ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്‌ വിവരങ്ങള്‍

January-2018

ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍.

ftp3
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ അഴിമതി മുക്തമാക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് “For The People”എന്ന പരാതി പരിഹാര സെൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് മികവുറ്റ സേവനം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വജന പക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചോ, സേവന ലഭ്യതയ്ക്ക് അനാവശ്യമായ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ചോ, അഴിമതിയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പരമാവധി തെളിവു സഹിതം (Audio, Video ക്ലിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഇതിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയുന്നവർക്കെതിരായി നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യവും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു. പരാതികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്നും വെബ്‌ സൈറ്റ് കാണുന്നതിന്നും “പരാതി സമര്‍പ്പണം എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതി “