ജനപ്രതിനിധികള്‍തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കീഴാറൂര്‍ എം പി അഞ്ജന BJP വനിത
2 ആര്യങ്കോട് ആര്‍ എസ് അഖില്‍ BJP എസ്‌ സി
3 വെള്ളാങ്ങല്‍ സിമി ആര്‍ Con(S) വനിത
4 ഇടവാല്‍ അനിത സ്റ്റാന്‍ലി വി INC വനിത
5 കാലായില്‍ ഗീത ഡി CPI(M) വനിത
6 ചിലമ്പറ ലീല എ CPI വനിത
7 മഞ്ചംകോട് അനീഷ് സി CPI ജനറല്‍
8 ചെമ്പൂര് വി ജെ വില്‍ഫ്രഡ്സണ്‍ INC ജനറല്‍
9 കരിക്കോട്ടുകുഴി ലീല കെ INC വനിത
10 മണ്ണാംകോണം സജികുമാര്‍ ജി INC ജനറല്‍
11 തുടലി അനില്‍ കെ CPI(M) ജനറല്‍
12 മുക്കോലവിള സുനില എസ് CPI(M) വനിത
13 മൈലച്ചല്‍ വി വേലപ്പന്‍ നായര്‍ INC ജനറല്‍
14 കുറ്റിയായണിക്കാട് പ്രഭാകരന്‍ എസ് BJP ജനറല്‍
15 കാവല്ലൂര്‍ മോളി ഒ BJP എസ്‌ സി വനിത
16 പശുവണ്ണറ പി കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി നായര്‍ CPI(M) ജനറല്‍