സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രത്യുത്ഥാനം പദ്ധതി 2019 –ഗുണഭോക്തക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Application

Brochure

Guidelines

പൗരാവകാശ രേഖ - 2019 പ്രകാശനം

പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങള്‍, നിബന്ധനകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കാലാനുസൃതമായ ഭേദഗതികള‍്‍‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ പൗരാവകാശ രേഖ- 2019 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് അഡ്വ. സണ്ണി പാമ്പാടി, മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ചെറിയാന്‍ പുന്നക്കൂഴത്തിന് നല്‍കി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. ജസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പൗരാവകാശ രേഖ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും ഉടന്‍ എത്തിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ജസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
photo-1photo-2photo-3photo-4photo-5

ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ശ്രീ. ജസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ് പ്രസിഡന്‍റ്

ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 13/06/2019 തീയതിയില്‍ നടന്ന പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശ്രീ. ജസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ് പ്രസിഡന്‍റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീ. മോഹന്‍ സി. ചതുരച്ചിറ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കി രാജി വെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ വികസനകാര്യ ചെയര്‍മാനായിരുന്നു ശ്രീ. ജസ്റ്റിന്‍ ജോസഫ്. മുന്‍ ഭരണസമിതിയില്‍ അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ആയും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

123

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-2020

Beneficiary-List-2019-20

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-2019

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു.
bs-1
bs-2
bs-3
cash-flow
ie-1
ie-2
rp-1
rp-2
tb1

ആരോഗ്യ ജാഗ്രത- ശുചീകരണം (മെയ് 2019)

2019 മെയ് 11, 12 തീയതികളിലായി പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലെ ജൈവ/അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ ജനപ്രതിനിധികള്‍, ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ആശാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ഹരിതകര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, പൊതുജനങ്ങള്‍ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ നീക്കം ചെയ്ത് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയെ ഏല്‍പിക്കുന്നതിന് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. മോഹന്‍ സി. ചതുരച്ചിറ നേത‍ൃത്വം നല്‍കി.
photo1photo2photo3photo4photo5photo6

ബജറ്റ് 2019-2020

ആര്പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ബജറ്റ് സംഗ്രഹം
2019-2020

01/04/2019 ലെ പ്രാരംഭ ബാക്കി - 14903245.99 രൂപ
2019-2020 ലെ വരവ് - 411707000.00 രൂപ
ഒട്ടാകെ - 426610245.99 രൂപ
2019-2020 ലെ ചെലവ് - 416815782.00 രൂപ
31/03/2020 ലെ നീക്കി ബാക്കി - 9794463.99 രൂപ

facing-sheet
budget-statement
bs1
bs2
bs3
bs4
bs5
bs6
bs7
bs8
bs9
bs10
bs11
bs12
bs13

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക (2018-2019)

final-beneficiary-list-2018-19

ജൂണ്‍ 5- പരിസ്ഥിതിദിനം- പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (2018)

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ വൃക്ഷത്തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്യല്‍, വൃക്ഷത്തൈ നടീല്‍ എന്നിവ പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. മോഹന്‍ സി. ചതുരച്ചിറ നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

1

1

2

2

583574de-80ac-4b93-ae22-e3daf66d5e51
4

4

5

5

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2017-18

bs-1
bs2
bs-31
cashflow
ie-1
ie2
rp-1
rp2
t-b