എ ആര്‍‌  നഗര് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഒരു ടോക്ടറെ നിയമുക്കുന്നതിന് വാക് ഇന്റര്‍വ്യു നടത്തുന്നു.

വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്

notice-for-papar-dr