വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കീഴുപറമ്പ അയ്യപ്പന് INC എസ്‌ സി
2 വെറ്റിലപ്പാറ അബ്ദുറഹിമാന്‍ കെ.ടി CPI ജനറല്‍
3 മൈത്ര അബ്ദുല്‍ റഹൂഫ് വി.പി IUML ജനറല്‍
4 ഒതായി അബ്ദുറഹിമാന്‍ പി.കെ IUML ജനറല്‍
5 എടവണ്ണ ശ്രീധരന്‍ നായര്‍ സി.പി INC ജനറല്‍
6 പന്നിപ്പാറ മുഹമ്മദ് കുട്ടി കെ IUML ജനറല്‍
7 ചെങ്ങര സുബൈദ കെ.ടി IUML വനിത
8 പുല്പറ്റ സുജിഷ INC എസ്‌ സി വനിത
9 തൃപ്പനച്ചി കദീജ IUML വനിത
10 കാവനൂര്‍ സുബൈദ IUML വനിത
11 കുഴിമണ്ണ കുട്ടി രായിന്‍ പി.കെ CPI(M) ജനറല്‍
12 കിഴിശേരി ലക്ഷ്മി പറമ്പന്‍ IUML വനിത
13 വെള്ളേരി അബ്ദുറഹിമാന്‍ സി IUML ജനറല്‍
14 അരീക്കോട് ശ്രീപ്രിയ കെ INC വനിത
15 ഒമാനൂര്‍ ഷെരീഫ ടി IUML വനിത
16 ചീക്കോട് സാജിദ ടി.കെ IUML വനിത