ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-പഞ്ചായത്ത് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

https://drive.google.com/open?id=1j-u5iHPOa4SVmBs7VvkDxn2sR3E-Ajkd

2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് beneficiary-list-grama-panchayat-general
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
beneficiary-list-block-jilla-projects
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് എസ്.സിbeneficiary-list-sc

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിതഭവന രഹിതര്‍

ഇ-മെയില്‍

arattupuzhagp@gmail.com

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

garhika-pipe-connection

kannukutti paripalanam

idavilakrishi(general)

idavilakrishivanitha

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

bhavanarahithar3

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

copy-of-bhurahitha-bhavana-rahithar42

ഫോണ്‍

ഓഫീസ് ഫോണ്‍ - 04792488240

സെക്രട്ടറി 9496043735

ജീവനകാര്യം

സെക്രട്ടറി - വൈ ഷാജഹാന്‍

അസി. സെക്രട്ടറി - അനിസ്യ ലാല്‍
ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് -ജി ശ്രീകുമാര്‍

അക്കൌണ്ടന്‍റ് - സൈദത്ത്നിസ

സീനീയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

1.മുഖേഷ്

2. സുരാജ് എസ്

3.ലജു ശശിധരന്‍

ക്ലര്‍ക്ക്

1.സേതു ലക്ഷ്മി

2..ജിജോ ജോര്‍ജ്ജ് ഫിലിപ്പ്

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ്റന്‍റ്

1. ജോജി ജോസഫ്

2.പ്രസന്നന്‍ പി

പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

അനില്‍കുമാര്‍

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

സചിത്ര എസ്

POURAVAKAREKHA Arattupuzha GP 2017

paurakasha-rekha-2017

Benefiary List 2016-17

ivavila-krishi2kannukutti-paripalanam2muttakozhi2veedu-maintanance2pipe-connectiongeneral2