2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് beneficiary-list-grama-panchayat-general
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
beneficiary-list-block-jilla-projects
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് എസ്.സിbeneficiary-list-sc

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിതഭവന രഹിതര്‍

ഇ-മെയില്‍

arattupuzhagp@gmail.com

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

garhika-pipe-connection

kannukutti paripalanam

idavilakrishi(general)

idavilakrishivanitha

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

bhavanarahithar3

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

copy-of-bhurahitha-bhavana-rahithar42

ഫോണ്‍

ഓഫീസ് ഫോണ്‍ - 04792488240

സെക്രട്ടറി 9496043735

ജീവനകാര്യം

സെക്രട്ടറി - ആര്‍ ഹേമലത

അസി. സെക്രട്ടറി - ജയശ്രീ ജെ.ബി
ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് -ജി ശ്രീകുമാര്‍

അക്കൌണ്ടന്‍റ് - അബ്ദുള്‍ മനാഫ് ഡി

സീനീയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്

1. സുനന്ദന്‍

2. റഷി എ

3.ലജു ശശിധരന്‍

ക്ലര്‍ക്ക്

1.സേതു ലക്ഷ്മി

2.അനന്തകൃഷ്ണന്‍ കെ

3.ജിജോ ജോര്‍ജ്ജ് ഫിലിപ്പ്

4.ശ്രുതി യശോധര്‍

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റ്റന്‍റ്

1. ജോജി ജോസഫ്

2.പ്രസന്നന്‍ പി

പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

അനില്‍കുമാര്‍

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

സചിത്ര എസ്

POURAVAKAREKHA Arattupuzha GP 2017

paurakasha-rekha-2017

Benefiary List 2016-17

ivavila-krishi2kannukutti-paripalanam2muttakozhi2veedu-maintanance2pipe-connectiongeneral2

Benefiary list 2016-17 approved committe resolution

committe-resolution