കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസര്‍ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു.

3132img-20200520-wa00101

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

3141522143

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോവിഡ് 19 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ -ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത ലിസ്

ward18ward171ward3<a href=’http://lsgkerala.in/arattupuzhapanchayat/2020/04/07/778/ward-12/’ rel=’attachment wp-ward4att-793′>ward17ward15ward14ward2ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കോവിഡ് 19 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ -ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത ലിസ്റ്റ്community-kitchen-ward1community-kitchen-ward-13community-kitcen-ward-16community-kitchen-ward-51ward-10ward6ward8ward9ward11

കൊറോണ(കോവിഡ്19) നേരിടാം ഒത്തൊരുമിച്ച്- ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേസങ്ങള്‍

കൊറോണ(കോവിഡ്19) നേരിടാം ഒത്തൊരുമിച്ച്- ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേസങ്ങള്‍covid-19-notice

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-പഞ്ചായത്ത് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

https://drive.google.com/open?id=1HPEt3VaAAjKdnoofFpBSU16tq33GFR7y

2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് beneficiary-list-grama-panchayat-general
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
beneficiary-list-block-jilla-projects
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് എസ്.സിbeneficiary-list-sc

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിതഭവന രഹിതര്‍

ഇ-മെയില്‍

arattupuzhagp@gmail.com

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

garhika-pipe-connection

kannukutti paripalanam

idavilakrishi(general)

idavilakrishivanitha

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

bhavanarahithar3

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

copy-of-bhurahitha-bhavana-rahithar42