ടെണ്ടര്‍ / റീ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക

ടെണ്ടര്‍ / റീ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

വിമുക്തി ബോദ്ധവത്കരണ കൂട്ടായ്മ നടി പ്രിയങ്ക നായര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

img-20171204-wa0004

img-20171204-wa0012

ലഹരിവിമുക്ത ബോധവല്‍ക്കരണം -ഉദ്ഘാടനം

iവിമുക്തി

എം ആര്‍ എഫ് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തറക്കല്ലിടല്‍

img-20171031-wa0004അഞ്ചരക്കണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത കേരളമിഷന്‍ എം ആര്‍ എഫ് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ തറക്കല്ലിടല്‍ കര്‍മം ബഹു. മന്ത്രി ശ്രീ. രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളി

ഗാന്ധിദിനാഘോഷ ശുചീകരണം

img-20171002-wa0006img-20171002-wa0003img-20171002-wa0005