മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വെറ്റിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുട്ടക്കോഴി വിതരണം എന്ന പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിതരണ ഉദ്ഘാടനം  26/02/2019 ന് ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. എന്‍.ആര്‍.രഞ്ജിത്ത് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം => ദൃശ്യങ്ങള്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങള്‍ - വിതരണം

2018 – 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ വയോ ജനങ്ങൾക്ക് സഹായ അവശത ഉപകരണ നിർണ്ണയവും ഉപകരണ വിതരണവും (കൈത്താങ്ങ്) – എന്ന  പദ്ധതിയില്‍പ്പെട്ട  ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സഹായ ഉപകരങ്ങളുടെ വിതരണം പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തില്‍ ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. എന്‍.ആര്‍ രഞ്ജിത്ത് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം - ദൃശ്യങ്ങള്‍

Laptop & Table - Chair Distribution

2018 - 19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും , പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ് എന്നീ പദ്ധതികളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. എന്‍.ആര്‍.രഞ്ജിത്ത് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Laptop & Table - Chair Distribution

പരിശീലന ക്യാമ്പ്

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റേയും ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ ഫയര്‍ സ്റ്റേഷന്‍റേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ 14/02/2019 തീയ്യതി പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ നടന്ന പരിശീലന ക്യാമ്പ്

ബഡ്ജറ്റ്

കേരഗ്രാമം പദ്ധതി

കേരഗ്രാമം പദ്ധതി 2018 - 19 - ഉദ്ഘാടനം

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019 - 2020 വര്‍ഷത്തെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

ഗ്രാമസഭ

gramasabha1

newഅനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13 -ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭ താഴെ പറയും പ്രകാരം നടക്കുന്നു. മുഴുവന്‍ വോട്ടര്‍മാരെയും അവരവരുടെ വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക


ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്

വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര്

സ്ഥലം

തീയ്യതി & സമയം

1

തരുവക്കോണം

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

01/02/2019 &       2 PM

2

അനങ്ങനടി

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

30/01/2019 & 10.30 AM

3

പാലക്കോട്

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍

03/02/2019 & 10 AM

4

കോതകുര്‍ശ്ശി

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍ 27/01/2019 &      2 PM

5

പനമണ്ണ പനമണ്ണ UP സ്കൂള്‍

05/02/2019 & 2.30 PM

6 വട്ടപ്പറമ്പ് പനമണ്ണ AMLP സ്കൂള്‍

01/02/2019 & 2 PM

7 അമ്പലവട്ടം കയറാട്ട് LP സ്കൂള്‍

27/01/2019 & 10 AM

8 വി.കെ.പടി വെള്ളിനാംകുന്ന് പത്തംകുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

30/01/2019 & 10.AM

9 പത്തംകുളം പത്തംകുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

01/02/2019 & 2 PM

10 പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം

04/02/2019 & 2 PM

11 പാവുക്കോണം
പാവുക്കോണം മദ്രസ്സ ( നായാട്ടുപാറ )

30/01/2019 & 10 AM

12 കോട്ടക്കുളം കോട്ടക്കുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

01/02/2019 & 2.PM

13 ആന്തൂര്‍പറമ്പ് മുണ്ടനാട്ടുകര LP സ്കൂള്‍

02/02/2019 & 10 AM

14 ഗണപതിപ്പാറ പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

03/02/2019 & 10.AM

15 പാലക്കോട്ടങ്ങാടി പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

27/01/2019 & 2 PM

ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍


ഗ്രാമസഭ പോര്‍ട്ടല്‍ - പ്രവര്‍ത്തന സഹായി

വികസന സെമിനാര്‍ 2019 - 2020

new5അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-2020 വികസന സെമിനാര്‍ - 29/11/2018 @ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

പോത്തുകുട്ടി വിതരണം

പോത്തുകുട്ടി വിതരണം

വെറ്റിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പോത്തുകുട്ടി പരിപാലനം പദ്ധതി - പോത്തുകുട്ടി വിതരണം ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. എന്‍.ആര്‍. രഞ്ജിത്ത് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.