ഹരിത കേരളം മിഷന്‍ - ഹരിതകര്‍മ്മ സേന - ഏകദിന പരിശീലനം

ഹരിത കേരളം മിഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 15/08/2019 ന്  ഹരിത കര്‍മ്മ സേന അംഗങ്ങല്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ നടന്ന പരിശീലനം ഹരിത കര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് 15/08/2019 ന് നല്‍കിയ പരിശീലന പരിപാടി

2018 - 19 വര്‍ഷത്തെ 100% നികുതി പിരിവ് - അനുമോദന ചടങ്ങ്

2018  - 19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 100 % നികുതി പിരിവ് നടത്തിയതിന് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച ട്രോഫിയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.എന്‍.ആര്‍.രഞ്ജിത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു.

2018 - 19 - 100% നികുതിപിരിവ് - അനുമോദന ചടങ്ങ്

Building Permit Application - Monthly Report -July 2019

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2019 ജൂലൈ മാസം ലഭിച്ച കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളില്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍

Building Permit Application - Monthly Report -July 2019


ഗ്രാമസഭ

gramasabha1

newഅനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13 -ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ ഗ്രാമസഭ താഴെ പറയും പ്രകാരം നടക്കുന്നു. മുഴുവന്‍ വോട്ടര്‍മാരെയും അവരവരുടെ വാര്‍ഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.


ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്

വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര്

സ്ഥലം

തീയ്യതി & സമയം

1

തരുവക്കോണം

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

20/07/2019 &  3 PM

2

അനങ്ങനടി

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍

20/07/2019 & 10 AM

3

പാലക്കോട്

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍

20/07/2019 & 2 PM

4

കോതകുര്‍ശ്ശി

കരയാനംകുന്ന് എ.എം.എല്‍ .പി. സ്കൂള്‍ 27/07/2019 & 2 PM

5

പനമണ്ണ നൂര്‍മഹല്‍ ഓഡിറ്റോറിയം  പനമണ്ണ

23/07/2019 & 2.30 PM

6 വട്ടപ്പറമ്പ് പനമണ്ണ AMLP സ്കൂള്‍

26/07/2019 & 2 PM

7 അമ്പലവട്ടം കയറാട്ട് LP സ്കൂള്‍

21/07/2019 & 10 AM

8 വി.കെ.പടി വെള്ളിനാംകുന്ന് പത്തംകുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

26/07/2019 & 10.AM

9 പത്തംകുളം പത്തംകുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

27/07/2019 & 10 AM

10 പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം പത്തംകുളം സീഡ് ഫാം

20/07/2019 & 2 PM

11 പാവുക്കോണം
പാവുക്കോണം മദ്രസ്സ ( നായാട്ടുപാറ )

17/07/2019 & 10.30  AM

12 കോട്ടക്കുളം കോട്ടക്കുളം മദ്രസ്സ ഹാള്‍

19/07/2019 & 3.PM

13 ആന്തൂര്‍പറമ്പ് മുണ്ടനാട്ടുകര LP സ്കൂള്‍

27/07/2019 & 10 AM

14 ഗണപതിപ്പാറ പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

28/07/2019 & 10.AM

15 പാലക്കോട്ടങ്ങാടി പാലക്കോട് UP സ്കൂള്‍

21/07/2019 & 10.AM

ഗ്രാമസഭാ പോര്‍ട്ടല്‍


ഗ്രാമസഭ പോര്‍ട്ടല്‍ - പ്രവര്‍ത്തന സഹായി

ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ രജിസ്റ്റര്‍ - നിര്‍മ്മാണ ശില്പശാല

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ ബോര്‍ഡും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ രജിസ്റ്റര്‍ നിര്‍മ്മാണ ശില്പശാല പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ 10/07/2019 ന് ബഹു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.എന്‍.ആര്‍.രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ രജിസ്റ്റര്‍ - നിര്‍മ്മാണ ശില്പശാല

Building Permit Application - Monthly Report -June 2019

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2019 ജൂണ്‍ മാസം ലഭിച്ച കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളില്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍

Building Permit Application - Monthly Report -June 2019

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇനി ISO ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഐ.എസ്.ഒ പ്രഖ്യാപനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലം എം.എല്‍.എ ശ്രീ.പി.കെ.ശശി  നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

ഐഎസ്ഒ അംഗീകാരത്തിളക്കത്തില്‍ അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ദൃശ്യങ്ങള്‍

ISO പ്രഖ്യാപനവും അനുമോദന ചടങ്ങും

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ISO 9001 - 2015 ഗുണമേന്മ സാക്ഷ്യപത്രം നേടിയതിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം 2019 ജൂണ്‍ 7 ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് പഞ്ചായത്ത് അങ്കണത്തില്‍ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലം എം.എല്‍.എ ശ്രീ.പി.കെ.ശശി  നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പരിപാടിയിലേക്ക് താങ്കളെ സ്നേഹാദരപൂര്‍വ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ISO പ്രഖ്യാപനം - നോട്ടീസ്

കുടുംബശ്രീ വാര്‍ഷികം

അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ 21 - ാം വാര്‍ഷികം അരങ്ങ് - 2019 ആഘോഷിച്ചു. ബഹു. ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ MLA ശ്രീ. പി.കെ.ശശി വാര്‍ഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. N.R. രഞ്ജിത്ത് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ബഹു. ഷൊര്ണ്ണൂര്‍ MLA ശ്രീ. പി.കെ.ശശി വാര്‍ഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019 - 20


new അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019 - 20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 26/02/2019 തീയ്യതിയിലെ 2(1) - ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

 1. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി ( ക്ഷീരസംഘം മുഖേന)
 2. നെല്‍വയലുകളില്‍ മൂന്നാംവിള - പയര്‍, പഴം, പച്ചക്കറി കൃഷി - വിത്ത് വിതരണം
 3. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും
 4. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
 5. പട്ടികജാതി വിവാഹധനസഹായം
 6. പോത്തുകുട്ടി പരിപാലനം ( എസ് സി ) ( വനിത )
 7. ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 8. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സഹായ ഉപകരണ നിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പും സഹായ ഉപകരണങ്ങളും
 9. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ( വനിത )
 10. മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് സഹായ ഉപകരണ നിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പും സഹായ ഉപകരണങ്ങളും ( SCP )
 11. മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് സഹായ ഉപകരണ നിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പും സഹായ ഉപകരണങ്ങളും ( ജനറല്‍ )
 12. വനിത ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി ( ക്ഷീരസംഘം മുഖേന)
 13. പശു വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി (വനിത) ( SCP)
 14. പശു വളര്‍ത്തല്‍ പദ്ധതി (വനിത) ( ജനറല്‍)
 15. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ( SCP )
 16. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ( ജനറല്‍)
 17. സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസനം
 18. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വയംപ്രതിരോധം ( കരാട്ടെ, കളരി പരിശീലനം )
 19. ഹൈബ്രിഡ് കുള്ളന്‍ തെങ്ങിന്‍തൈ വിതരണം ( SCP )
 20. ഹൈബ്രിഡ് കുള്ളന്‍ തെങ്ങിന്‍തൈ വിതരണം ( ജനറല്‍ )
 21. കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി - ക്ഷീരസംഘം മുഖേന ( ബ്ലോക്ക് )
 22. ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് സമഗ്ര ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ( ബ്ലോക്ക് )
 23. തീറ്റപ്പുല്‍ കൃഷിക്കുള്ള വിത്ത് / നടീല്‍ വസ്തു ( ബ്ലോക്ക് )
 24. നീന്തല്‍ പരിശീലനം കുട്ടികള്‍ക്ക് ( ബ്ലോക്ക് )
 25. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് - ( ബിരുദം മുതല്‍) (ബ്ലോക്ക്)
 26. പഠനമുറി - പട്ടികജാതി വിഭാഗം ( ബ്ലോക്ക്)
 27. സ്വയംതൊഴില്‍ സംരഭങ്ങള്‍ ( ബ്ലോക്ക് )