ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്സ് പെയിമെന്‍റ്

ആമ്പല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിട നികുതി ഓണ്‍ലൈനായി അടക്കുന്നതിന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ആരംഭിക്കുക