മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

ക്രമ നം

പേര്

കാലാവധി

1

ഇ ജി നീലകണ്ഠമേനോന്‍

2

പുരുഷോത്തമന്‍

1965-1979

3

എന്‍ എസ് രാമകൃഷ്ണന്‍

1979-1995

4

എന്‍ വി ഗോപാലന്‍

1995-2000

5

സി കെ മണി

2000-2005

6

സുഭദ്ര ഗോപിനാഥ്

2005-2010

7

കെ എഫ് കുര്യാക്കോസ്

2010-2015