അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ശുചിത്വ പ്രഖ്യാപനം 09/09/2020 തീയതി ബഹു: ഒറ്റപ്പാലം എം.എൽ.എ പി.ഉണ്ണി അവർകൾ നിർവ്വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. കെ.കെ കുഞ്ഞൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, മുണ്ടൂർ ഐ.ആർ.ടി.സി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല കോർഡിനേറ്റർ, 20 വാർഡുകളിലെയും ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. കോവിഡ് 19 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങ് നടത്തിയത്.

img-20200909-wa0082