അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കിയ വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ പദ്ധതി പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ.കെ.കുഞ്ഞൻ നിർവ്വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് എം.ജി.ലത അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാരായ ശങ്കരനാരായണൻ, ധനലക്ഷമി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, സെക്രട്ടറി, മെമ്പർമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അസി: സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

img-20190118-wa0012