റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍പെടുന്നവര്‍ക്ക് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് 26/06/2018 തീയതി അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തില്‍വച്ച് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകളുടെ മാതൃക ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.


പുതിയ അംഗത്തിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഫോറം

വിവരങ്ങള്‍ തിരുത്തുന്നതിന്

ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാര്‍ഡ്

പുതിയ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്

നോണ്‍ ഇന്‍ക്ലൂഷന്‍ സാക്ഷ്യപത്രം

നോണ്‍ റിന്യൂവല്‍ സാക്ഷ്യപത്രം

അംഗത്തിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്

സറണ്ടര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

മറ്റൊരു താലൂക്കിലേക്ക് കാര്‍ഡ് മാറ്റുന്നതിന്

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് അംഗത്തിനെ മാറ്റുന്നതിന്

ഗുണഭോകതൃ ഗ്രാമസഭ 2018-19

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഗുണഭോകതൃ ഗ്രാമസഭ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സമയക്രമമനുസരിച്ച് നടത്തുന്നു. ആയതിലേക്ക് എല്ലാവരേയും സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഗ്രാമസഭാ പോർട്ടൽ newx15_e0

ഗ്രാമസഭാ പട്ടിക

വാര്‍ഡ്

വാര്‍ഡിന്‍റെ പേര്

സ്ഥലം

തീയ്യതി & സമയം

1

മേലൂർ

എ.എൽ.പി.എസ് മേലൂർ 26/06/2018 @ 2:00 PM

2

കൂനൻമല

പഞ്ചായത്ത് കല്യാണമണ്ഡപം 19/06/2018 @ 2:00 PM

3

അറവക്കാട്

എ.എല്‍.പി.എസ് അറവക്കാട്

17/06/2018 @ 2:00 PM

4

അമ്പലപ്പാറ

പഞ്ചായത്ത് കല്യാണമണ്ഡപം 30/06/2018 @10:00 AM

5

കടമ്പൂർ ബി.വി.എല്‍.പി.എസ് കടമ്പൂര്‍

23/06/2018 @ 3:00 PM

6 കണ്ണമംഗലം എ.എല്‍.പി.എസ് കണ്ണമംഗലം

22/06/2018 @ 3:00 PM

7 പാലാരി വി.കെ.എം.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ വേങ്ങശ്ശേരി

30/06/2018 @10:00 AM

8 അകവണ്ട വി.കെ.എം.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ വേങ്ങശ്ശേരി

17/06/2018 & 2:00 PM

9 വേങ്ങശ്ശേരി എന്‍.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് വേങ്ങശ്ശേരി

24/06/2018 @10:00 PM

10 ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി എ.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി

23/06/2018 @2:00 PM

11 പുലാപ്പറ്റശ്ശേരി എ.എല്‍.പി.സ്ക്കൂള്‍ പുലാപ്പറ്റശ്ശേരി

17/06/2018 @10:00 AM

12 മലപ്പുറം എം.എസ്.വി.എം.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ മലപ്പുറം

22/06/2018 @2:00 PM

13 മുരുക്കുംപറ്റ ചുനങ്ങാട് ഹൈസ്ക്കൂള്‍

24/06/2018 @10:00 AM

14 ചുനങ്ങാട് രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം, ചുനങ്ങാട്

26/06/2018 @10:00 AM

15 പിലാത്തറ എസ്.ഡി.വി.എം.എല്‍.പി.എസ് പിലാത്തറ 23/06/2018 @10:00 AM
16 പുളിഞ്ചോട് എസ്.ഡി.വി.എം.എല്‍.പി.എസ് പിലാത്തറ 24/06/2018 @ 2:00 PM
17 മയിലുംപുറം എ.എല്‍.പി.എസ് മയിലുംപുറം 30/06/2018 @3:00 PM
18 മുട്ടിപ്പാലം വി.വി.എല്‍.പി.എസ് വാണിവിലാസിനി 23/06/2018 @10:30 AM
19 വാരിയത്ത്കുന്ന് എം.എസ്.വി.എം.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ ചുനങ്ങാട് 23/06/2018 @ 2:00 PM
20 വാണിവിലാസിനി വി.വി.എല്‍.പി.എസ് വാണിവിലാസിനി 30/06/2018 @ 2:00 PM

അമ്പലപ്പാറ സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഔഷധോധ്യാനം

അമ്പലപ്പാറ സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഔഷധോദ്യാനമൊരുക്കി തണൽ പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മ …

അമ്പലപ്പാറ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ ഹരിതാഭമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഔഷധോദ്യാനം പദ്ധതിയുമായി തണൽ പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മ തൂത രംഗത്തെത്തി. രുദ്രാക്ഷം ,ഇടിഞ്ഞിൽ ,നീല അമരി ,ദന്ത പാല ,കൊടുവേലി ,മുറികൂടി ,ശതാവരി തുടങ്ങി അപൂർവ്വങ്ങളായ 23 ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ സ്ഥലത്ത് നട്ടു പിടിപ്പിച്ചത് .രുദ്രാക്ഷത്തൈ നട്ടു കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.കെ ശിവരാമൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു ,അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. കെ.കെ കുഞ്ഞൻ അധ്യക്ഷനായി ,വാർഡ് മെമ്പർ ടി.വിശാലാക്ഷി ,മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വി.മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ,ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ എം.അജയകുമാർ ,തണൽ പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മ കൺവീനർ എൻ.അച്യുതാനന്ദൻ ,കെ .സനൂബ് ,എൻ. കാർത്തിക് എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ചെറുമുണ്ടശ്ശേരി എ.യു.പി. സ്കൂളിലെ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബിന്റെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ ഔഷധോദ്യാനത്തിന്റെ തുടർ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാണ് തണൽ പരിസ്ഥിതി കൂട്ടായ്മ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് . .

ജാഗ്രതോത്സവം

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജാഗ്ര തോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഹരിത കേരളം പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വെള്ളം, വൃത്തി, വിളവ് അതോടൊപ്പം മാലിന്യത്തിനെതിരായ അവബോധം പുതിയ തലമുറയിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന കടമയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കുടുംബ ശ്രീ മിഷൻ, ശുചിത്വമിഷൻ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ,സാക്ഷരതാ മിഷൻ എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് സംഘാടകർ.  ആദ്യം ഘോഷയാത്ര, പിന്നെ തേൻ ചേർത്തനാരങ്ങാവെള്ളം, പഴുത്ത ചക്കപ്പഴം. ഉച്ചക്ക് കഞ്ഞിയും, ചക്കപ്പുഴുക്കും, മാങ്ങാ അച്ചാറും. ഇടക്ക് തെങ്ങോല, അച്ചിങ്ങ, പ്ലാവില എന്നിവ കൊണ്ട് കളിക്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം. ചെറുമുണ്ടശ്ശീരി യു.പി.സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനും പ്രസിദ്ധ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ അച്ചുതാനന്ദൻ മാഷുടെ കുട്ടികളുമായി സംവാദം. തുടർന്ന് ഗ്രാമ കല ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഹൃദ്യമായ നാടൻ പാട്ടവതരണം. ഇന്നത്തെ ജാഗ്ര തോത്സവത്തിന്റെ രസക്കൂട്ടുകൾ മാതൃകാപരം.

2018-19 വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫോറം വിതരണം

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം 01/06/2018 മുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോറം അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം 10/06/2018 തീയതിക്കകം പഞ്ചായത്താഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Beneficiary Form

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

quotation

2017-18 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി നൽകൽ

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി നൽകൽ എന്ന പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

downl1

വിവരാവകാശ നിയമം 4(1)-(a), (b) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ

1. വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ

2. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ രീതി , ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതിനും , സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ.

3. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ.

4. 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ.

5. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ

6. ജീവനക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ

7. D & O ലൈസൻസികളുടെ വിവരങ്ങൾ.

ഭരണ റിപ്പോർട്ട് 2016-17

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നതിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക

ഭരണ റിപ്പോർട്ട് 2016-17

അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ചാച്ചിപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

new2__e0അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എസ്.സി കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ചാച്ചിപ്പാറ കുടിവെള്ളപദ്ധതി നടത്തുന്നതിന് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇ-ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ്  ഫോറങ്ങൾ ഇ-ടെണ്ടർ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ്  ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

More details - Chachippara