വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പഴമ്പാലക്കോട് ടി വാസു CPI(M) ജനറല്‍
2 തരൂര്‍ ശാന്തകൂമാരി CPI വനിത
3 എരിമയൂര്‍ റസീന യൂ CPI(M) ജനറല്‍
4 കുനിശ്ശേരി ഹേമലത CPI(M) ജനറല്‍
5 തൃപ്പാളൂര്‍ സി വി അഞ്ചലിമേനോന്‍ CPI(M) വനിത
6 ആലത്തൂര്‍ തുളസി കെ CPI(M) എസ്‌ സി
7 കാവശ്ശേരി വഹീദ ഉമ്മര്‍ CPI(M) വനിത
8 മംഗലം എം കൃഷ്ണകുമാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
9 കിഴക്കെഞ്ചേരി എ ചാമിയാര്‍ CPI(M) ജനറല്‍
10 തെക്കിന്‍ക്കല്ല അബ്രഹാംസ്കറിയ INC ജനറല്‍
11 മൂലങ്കോട് സി വസുദേവന്‍ CPI ജനറല്‍
12 വടക്കഞ്ചേരി സി പ്രഭാകരന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
13 കണ്ണമ്പ്ര സി കെ ചാമുണ്ണി CPI(M) ജനറല്‍
14 കാരപ്പൊറ്റ സുലോചന കെ CPI(M) വനിത
15 പുതുക്കോട് രജിത CPI(M) എസ്‌ സി വനിത